Sökning: "Josef Aguz"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Josef Aguz.

 1. 1. Exploring the Relationship Between HousingPrices and Stock Prices

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :JOSEF AGUZ; OSSIAN MARKIEWICZ; [2018]
  Nyckelord :Housing Prices; Stock Prices; Cointegration; Credit Effect; Wealth Effect;

  Sammanfattning : This study investigates the long- and short-run relationship between stock- and housingprices in Finland, Denmark, Norway and Sweden between 1987-2017 and 1995-2017 with data from OECD statistics. By using interest rate as a control variable and Johansen's Test for Cointegration, the results show a significant relationship for Finland during the period 1995-2017. LÄS MER

 2. 2. Välgörenhetskampanjer i dagligvaruhandeln : - en studie av försäljningen och dagligvaruhandelns främjande av den

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Josef Aguz; Anton Westberg; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Välgörenhetskampanjer där en del av inkomsterna skänks till ett välgörande ändamål är idag ett vanligt fenomen i dagligvaruhandeln. I teorin ska denna typ av marknadsföringsstrategi hjälpa ett företag att öka försäljningen. LÄS MER