Sökning: "Josef Hellman"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Josef Hellman.

 1. 1. Framtidens ansvar för asylsökande – En kommentar till Europeiska Kommissionens förslag till ny Dublinförordning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Josef Hellman; [2017]
  Nyckelord :EU-rätt; Folkrätt; Migrationsrätt; Asylrätt; CEAS; Dublinförordningen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The Dublin regulation establishes mechanisms for determining which state is responsible for the examination of an asylum application submitted within the EU. The regulation is a part of the Union's common asylum system and is considered essential for the functioning of this system. LÄS MER

 2. 2. Öresundspendling – en skadeståndssanktionerad rättighet?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Josef Hellman; [2016]
  Nyckelord :Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar frågan om enskilda har en rätt till ideellt skadestånd från staten till vid kränkningar av grundläggande rättigheter. Den analyserar praxis från Europadomstolen, HD och EU-domstolen och kommer fram till att gällande rätt idag skiljer sig åt beroende på om rättigheten finns i EKMR, 2 kap. LÄS MER