Sökning: "Josef Refai"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Josef Refai.

 1. 1. Säkerhetspolitik i Förändring - En fallstudie över hur Svensk säkerhetspolitik har förändrats sedan inträdet i EU

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Josef Refai; [2011]
  Nyckelord :Säkerhetspolitik; neutralitetspolitik; EUFOR; Tchad; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Swedish security politics changed during the time when Sweden joined the European Union. This thesis analyse this transformation with focus on a military operation in Chad were Sweden attended. Sweden has been considered as a neutral actor in the context of military conflicts. This neutrality can even be traced back to the nineteenth century. LÄS MER

 2. 2. Svensk krishantering: En fallstudie av den svenska regeringens krishantering i samband med flodvågskatastrofen i Thailand 2004

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Josef Refai; [2009]
  Nyckelord :fallstudie; teorikonsumerande; Flodvågskatastrofen; beslutsteori; krishantering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Söndagen den 26 december 2004 drabbades Sydostasien av en kraftig jordbävning, konsekvenserna blev att det bildades tsunamis. Ett av områdena som blev drabbade var den thailändska kusten där många svenskar var på semester. Detta ledde till att ett enormt krisarbete sattes på den svenska staten och dess myndigheter. LÄS MER