Sökning: "Josef Saker"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Josef Saker.

 1. 1. ”Att se individen, inte könet” : pedagogers uppfattning om jämställdhet i förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Karl-Josef Höglund; [2018]
  Nyckelord :Bemötande; jämställdhet; genus; verksamhet; kommunikation; kön och förskola;

  Sammanfattning : Bakgrund I mitt kommande yrke som förskollärare är jämställdhetsfrågan en viktig del och jag har därför valt att fördjupa mig i denna fråga. I förskoleverksamheten är det en fördel om pedagoger försöker bemöta både pojkar och flickor jämställt och att vi ger barnen samma möjligheter och förutsättningar utan att ta hänsyn till vilket kön de har. LÄS MER

 2. 2. Krav och hinder med kalkylering i BIM

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Josef Knutsson; Abir Al-Medana; [2015]
  Nyckelord :BIM; kalkylering; kostnadsestimering; mängdavtagning; mängdberäkning; krav; hinder; 4D; 5D;

  Sammanfattning : Syfte: BIM ger möjligheter till att utföra byggprojekt på ett effektivare sätt, genom att dela framtagen information mellan aktörer genom projektets alla delar. Denna rapport går igenom de krav och hinder som finns för att utföra effektiva BIM-kalkyleringar samt skillnader mellan dessa och traditionella kalkyleringar. LÄS MER