Sökning: "Josef Sidenvall"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Josef Sidenvall.

  1. 1. Påverkar skon styvheten i ankel-fotortoser? : En funktionell analys

    M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering

    Författare :Josef Sidenvall; Matilda Gustavsson; [2018]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Bakgrund: Varierande styvhet mot dorsal-/plantarflektion i en ankel-fotortos (AFO)kan påverka kinematik och kinetik kring ankel och knä hos personer med cerebral pares eller post-stroke. Kunskap om huruvida skon påverkar styvheten i ett AFO-sko-benkomplex är begränsad. LÄS MER