Sökning: "Josef Svalbring"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Josef Svalbring.

 1. 1. Inkludering för mig är inte att alla ska sitta under samma tak i samma rum : En uppsats om lärares utmaningar och förutsättningar för att inkludera elever med ADHD och autism i ämnet idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Alexander Berglund; Josef Svalbring; [2019]
  Nyckelord :neuropsykiatrisk funktionsvariation; ordinarie undervisning; skola; lärares perspektiv;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Gymnasielärares upplevda stressfaktorer samt optimala arbetsmiljöer : En kvalitativ intervjustudie om de faktorer som lärare upplever stressande i sitt yrke och vad för arbetsmiljöer de anser vara optimala för sitt välmående

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Hanna Pedersen; Josef Svalbring; [2018]
  Nyckelord :Stress; arbetsbelastning; utbrändhet; arbetsmiljö och lärare;

  Sammanfattning : .... LÄS MER