Sökning: "Josef Svalbring"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Josef Svalbring.

  1. 1. Inkludering för mig är inte att alla ska sitta under samma tak i samma rum : En uppsats om lärares utmaningar och förutsättningar för att inkludera elever med ADHD och autism i ämnet idrott och hälsa

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

    Författare :Alexander Berglund; Josef Svalbring; [2019]
    Nyckelord :neuropsykiatrisk funktionsvariation; ordinarie undervisning; skola; lärares perspektiv;

    Sammanfattning : .... LÄS MER