Sökning: "Josefin Adolfsson Blomqvist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Josefin Adolfsson Blomqvist.

  1. 1. Vårdpersonals erfarenheter av patienter med demenssjukdom som vårdas palliativt : En litteraturöversikt

    Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

    Författare :Josefin Adolfsson Blomqvist; Emmy Strömsén; [2017]
    Nyckelord :Dementia; Palliative care; Nursing staffs experiences; 6 S:s; Demens; Palliativ vård; Vårdpersonals upplevelser; De 6 s:n;

    Sammanfattning : Bakgrund: Många äldre personer drabbas av olika former av demenssjukdomar. Om personerna inte drabbas av annan dödlig sjukdom kommer demenssjukdomen i sig slutligen leda till döden. LÄS MER