Sökning: "Josefin Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 122 uppsatser innehållade orden Josefin Andersson.

 1. 1. Bakteriologisk diagnostik som underlag för efterföljande åtgärder vid klinisk mastit hos nötkreatur

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Josefin Andersson; [2021]
  Nyckelord :mastit; diagnostik; enkät; åtgärder;

  Sammanfattning : Kor och människor har under lång tid levt sida vid sida och korna har försett människor med mjölk. Processen för mjölkning har förändrats, från handmjölkning till automatisk mjölkning t.ex. i robot, och besättningarna har blivit större. LÄS MER

 2. 2. Är det möjligt att uppnå kraven för FEBY Guld oavsett en byggnads placering i Sverige? : Is it possible to meet the requirements for FEBY Gold regardless of location in Sweden?

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Josefin Andersson; Ebba Lindmark; [2020]
  Nyckelord :FEBY; heat transfer coefficient; insulation; heat loss figure; certification.; FEBY; värmegenomgångskoefficient; isolering; värmeförlusttal; certifiering.;

  Sammanfattning : I dag sätts flera åtgärder in för att bromsa klimatförändringarna, både inom Sverige och på internationell nivå. ‘Forum för energieffektivt byggande’, FEBY, är en organisation som arbetar med att driva utvecklingen av lågenergibyggnader framåt. LÄS MER

 3. 3. Socialtjänstens arbete med unga män som utövar våld : En kvalitativ studie om socialtjänstens förändringsarbete

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete; Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

  Författare :Lisa Nordh Hedenskog; Josefin Andersson; [2020]
  Nyckelord :Socialsekreterare; förändringsarbete; våld; samverkan; handlingsutrymme;

  Sammanfattning : Varje år avlider cirka 200 000 unga i åldrarna 10 – 29 till följd av ungdomsvåldet i världen, och våldet är den fjärde största orsaken till att unga människor avlider. Detta skapar inte bara konsekvenser som påverkar våldsutövaren, offren och deras familjer, utan även strukturellt i samhället på lång sikt. LÄS MER

 4. 4. Hur vet man att det blir rätt?

  Master-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Josefin Andersson; [2020]
  Nyckelord :Swedish archives; appraisal; regulation; public records; Arkiv; gallring; informationsvärdering; reglering; allmänna handlingar;

  Sammanfattning : Studien undersökte regleringar som vägleder arkivarier Sverige, vilket omfattade intervjuer med åtta olika arkivarier som arbetar för svenska kommuner, regioner och statliga myndigheter. Studiens teoretiska utgångspunkt omfattade Lawrence Lessigs ”pathetic dot theory” med fyra modaliteter (lagar, sociala normer, marknad och arkitektur) som användes vid analysen för att förklara intervjuresultaten. LÄS MER

 5. 5. Transspråkande, ett alternativ i ett flerspråkigt klassrum? –en systematisk litteraturstudie om transspråkande klassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Josefin Andersson; Ella Fahlin; [2020]
  Nyckelord :Translanguaging; scaffolding; multilingualism; swedish compulsory school; second language learning;

  Sammanfattning : There are three different strategies for language learning, translation, code switching and translanguaging. In this systematic review we have investigated how important translanguaging is for students language- and knowledge development. LÄS MER