Sökning: "Josefin Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 120 uppsatser innehållade orden Josefin Andersson.

 1. 1. Är det möjligt att uppnå kraven för FEBY Guld oavsett en byggnads placering i Sverige? : Is it possible to meet the requirements for FEBY Gold regardless of location in Sweden?

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Josefin Andersson; Ebba Lindmark; [2020]
  Nyckelord :FEBY; heat transfer coefficient; insulation; heat loss figure; certification.; FEBY; värmegenomgångskoefficient; isolering; värmeförlusttal; certifiering.;

  Sammanfattning : I dag sätts flera åtgärder in för att bromsa klimatförändringarna, både inom Sverige och på internationell nivå. ‘Forum för energieffektivt byggande’, FEBY, är en organisation som arbetar med att driva utvecklingen av lågenergibyggnader framåt. LÄS MER

 2. 2. Socialtjänstens arbete med unga män som utövar våld : En kvalitativ studie om socialtjänstens förändringsarbete

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete; Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

  Författare :Lisa Nordh Hedenskog; Josefin Andersson; [2020]
  Nyckelord :Socialsekreterare; förändringsarbete; våld; samverkan; handlingsutrymme;

  Sammanfattning : Varje år avlider cirka 200 000 unga i åldrarna 10 – 29 till följd av ungdomsvåldet i världen, och våldet är den fjärde största orsaken till att unga människor avlider. Detta skapar inte bara konsekvenser som påverkar våldsutövaren, offren och deras familjer, utan även strukturellt i samhället på lång sikt. LÄS MER

 3. 3. Hur vet man att det blir rätt?

  Master-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Josefin Andersson; [2020]
  Nyckelord :Swedish archives; appraisal; regulation; public records; Arkiv; gallring; informationsvärdering; reglering; allmänna handlingar;

  Sammanfattning : Studien undersökte regleringar som vägleder arkivarier Sverige, vilket omfattade intervjuer med åtta olika arkivarier som arbetar för svenska kommuner, regioner och statliga myndigheter. Studiens teoretiska utgångspunkt omfattade Lawrence Lessigs ”pathetic dot theory” med fyra modaliteter (lagar, sociala normer, marknad och arkitektur) som användes vid analysen för att förklara intervjuresultaten. LÄS MER

 4. 4. ”Det första jag tänker på är att man ska vara vacker, lång och smal” : En kvalitativ studie om hur influerares sätt att göra reklam för och framställa skönhetsingrepp kan skapa betydelser för unga kvinnors kroppsuppfattning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Josefin Andersson; Ebba Strömsten; [2020]
  Nyckelord :influencer; social media; Instagram; Youtube; cosmetic procedures; beauty ideal; body; looks; young women; two-step flow theory; parasocial interaction theory; opinion leaders; influencers; sociala medier; Instagram; Youtube; skönhetsingrepp; skönhetsideal; kropp; utseende; unga kvinnor; tvåstegshypotesen; parasocial interaktionsteori; opinionsledare;

  Sammanfattning : Listan över influerare som har gjort skönhetsingrepp kan göras lång. För att nämna ett exempel har Bianca Ingrosso med ett följarantal på 343 000 på Youtube talat öppet om att hon gjort lipfillers (Ingrosso, 2020). LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans erfarenheter av att vårda patienter med sepsis : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Karin Bengtsson; Josefin Andersson; [2020]
  Nyckelord :Sepsis; experiences; literature review; nurses; knowledge;

  Sammanfattning : Background: Sepsis is a condition that can result in death by failure or lack of treatment. Mortality has decreased over the past decade and thus is due to increased awareness and improved management of disease cases. LÄS MER