Sökning: "Josefin Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 117 uppsatser innehållade orden Josefin Andersson.

 1. 1. Do dark pools affect asset price volatility? A Study of the US Equity Market.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sara Andersson; Josefin Johansson; [2019-07-08]
  Nyckelord :Dark pools; Asset price volatility; US equity market; Alternative trading systems; Dark trading;

  Sammanfattning : Recent years there has been an increased usage of dark pools followed by a rise in interest to study the field. During 2018, 14% of the US equity trading was made in dark pools. It is therefore highly relevant to consider dark pools effect on market qualities such as asset price volatility. LÄS MER

 2. 2. The process of planning and implementing an organizational change - A qualitative study of how institutionalized ideas of organizing influence sensemaking and sensegiving

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Cecilia Svensson; Josefin Andersson; [2019-07-02]
  Nyckelord :Change Management; Sensemaking; Sensegiving; Institutionalized ideas; Communication;

  Sammanfattning : MSc in Management.... LÄS MER

 3. 3. E-lärande som system

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Madeleine Andersson; Josefin Niklasson; Wendela Zedendahl; [2019]
  Nyckelord :E-Learning; E-Lärande; Virtual Learning Environment; Learning Management System; Informations- och kommunikationsteknologi; Kandidatuppsats; Utbildning; Undervisning; Universitet; Lärplattform; Motivation; ARCS-model; Digitalisering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Vår avsikt med denna undersökning är att presentera eventuella utmaningar med e-lärandesystem och hur dessa utmaningar kan bemötas. E-lärande är ett kraftfullt redskap för att förmedla information och kunskap till studenter. LÄS MER

 4. 4. ”Vi måste bjuda in vårdnadshavare till dialogen om barns lärande” : En kvalitativ studie om förskollärares möjligheter att synliggöra barns lärande för vårdnadshavare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Jenni Larsson; Josefin Andersson; [2019]
  Nyckelord :Barn; förskola; förskollärare; lärande; samverkan; pedagogisk dokumentation; undervisning och vårdnadshavare.;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur förskollärare synliggör barns lärande och undervisning i förskolan för vårdnadshavare och hur de resonerar kring begreppet undervisning. Studien utgår från psykologen Bronfenbrenner utvecklingsekologiska teori, inom vilken barns utveckling påverkas av hem och samhälle. LÄS MER

 5. 5. Revisorsrotation : Rotationsreglernas påverkan på revisorns oberoende, revisionskvalitet samt revisorns legitimitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Josefin Andersson; Sandra Lidholm; [2019]
  Nyckelord :Auditor; Auditor independence; auditing quality; audit firm rotation; legitimacy for auditors; ethics code.; Revisor; Revisorns oberoende; Revisionskvalitet; Rotationsregler; Revisorns legitimitet; Etikkod.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare forskning visar både för- och nackdelar med rotationsregler för revisorer. Vissa menar att revisorns oberoende och revisionskvaliteten stärks i samband med rotationsregler då revisorn inte får en nära relation med sin klient. LÄS MER