Sökning: "Josefin Appelgren"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Josefin Appelgren.

 1. 1. Icke-kirurgisk behandling vid tandimplantat : allmän litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Emma Appelgren; Josefin Henningsson; [2013]
  Nyckelord :dental implant; mucositis; oral health; peri-implantits; supportive care; mukosit; oral hälsa; peri-implantit; stödbehandling; tandimplantat;

  Sammanfattning : The aim of this study was to describe non-surgical treatment options for the diseases mucositis and peri-implantitis found in present literature. The literature review also illustrates the effect of the treatment opptions on soft tissue with mucositis and peri-implantitis surrounding dental implants. LÄS MER

 2. 2. ”Det är inte så jävla lätt att laga mat på gatan!” – En kvalitativ studie om möjligheten att ta tillvara på mat som livsmedelsbutiker inte kan sälja

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Jennie Stenström Heidengård; Josefin Appelgren; [2012-07-02]
  Nyckelord :Ta tillvara på mat; fattigdom; frivilligorganisation; socialt företag; friganism;

  Sammanfattning : Uppsatsen är en kvalitativ studie där vi undersökt möjligheten att till förmån för individer med ekonomiska problem, ta tillvara på mat som livsmedelsbutiker inte kan sälja. Inspiration till studien fick vi genom fenomenet dumpstring som innebär att friganer aktivt protesterar mot överflödssamhället, bland annat genom att ta slängd mat ur livsmedelsbutikers containrar. LÄS MER