Sökning: "Josefin Aronsson"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Josefin Aronsson.

 1. 1. Ligger ledarskapet i medarbetarens händer? : En studie om ledarskap ur ledarens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Josefin Aronsson; Anton Lindström; [2023]
  Nyckelord :Leadership; relations between leader-employee; LMX-theory; attributions; Ledarskap; relationen mellan ledare-medarbetare; LMX-teorin; attribution;

  Sammanfattning : Titel: Ligger ledarskapet i medarbetarens händer? - En studie om ledarskap ur ledarens perspektiv Nivå: Examensarbete på grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Josefin Aronsson och Anton Lindström Handledare: Monika Wallmon Datum: 2023 – januari Syfte: Studiens syfte är att ur ledarens perspektiv undersöka hur ledarskapet påverkas av relationen mellan en ledare och en medarbetare. Mer specifikt, vilka konsekvenser det får i form av eventuell diskriminering av medarbetare eller för vilken utsträckning som ledaren delegerar egenmakt till medarbetaren. LÄS MER

 2. 2. Själ att döma - En komparativ studie av juridiska personers straffrättsliga ansvar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Josefin Aronsson; [2022]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; komparativ rätt; comparative law; corporate criminal libility; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis examines criminal liability for legal persons. The examination has been done in several parts. It starts generally and becomes more specific over the course of the thesis. LÄS MER

 3. 3. Pactum turpe under uppbyggnad - En analys av pactum turpes utveckling under 1900- och 2000-talet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Josefin Aronsson; [2020]
  Nyckelord :avtalsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en undersökning av hur pactum turpe, det vill säga att avtal mot lag eller god sed, har utvecklats och förändrats under 1900- och 2000-talet. Både innebörden av begreppet pactum turpe och dess tillämpning kommer att undersökas genom att analysera och jämföra rättsfall från 1920-talet till tidigt 2000-tal. LÄS MER

 4. 4. Forensisk omvårdnad : Sjuksköterskans upplevelser av att vårda brottsoffer och gärningsmän

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Jenny Aronsson; Josefin Huisman; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Forensisk omvårdnad kan beskrivas som länken mellan sjukvård och rättssystem. Sjuksköterskans uppgift inom den forensiska omvårdnaden innebär att hålla ett opartiskt förhållningssätt som främjar patientens rättigheter och en eventuell påföljande rättsprocess. LÄS MER

 5. 5. Källkritikens många möjliga former : En kvalitativ undersökning kring källkritikens ställning i dagens doktorsavhandlingar i historia

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Johan Olsson; [2017]
  Nyckelord :Historia; Källkritik; Doktorsavhandlingar; Källkritiska överväganden;

  Sammanfattning : The aim of this essay was to establish the possible roll of source criticism in doctoral thesis in history. To answer this aim, a qualitative perspective has been adopted. Along with a textual analysis, motivated in the adopted intent. The material that was selected to be analyzed were doctoral theses in history, from 2017. LÄS MER