Sökning: "Josefin Arosenius"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Josefin Arosenius.

  1. 1. Föräldrars erfarenhet av att leva med ett barn med astma : En litteraturstudie

    M1-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

    Författare :Camilla Andersson; Josefin Arosenius; [2013]
    Nyckelord :Familj; kunskap; utbildning; vårdgivare;

    Sammanfattning : Introduktion: Barn i ung ålder är beroende av att föräldrarna tar hand om barnets astma. Föräldrar ska skapa en omsorgsfull och trygg omgivning för deras barn. Ett barn med astma involverar oftast hela familjen vilket innebär en förändring. LÄS MER