Sökning: "Josefin Asp"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Josefin Asp.

 1. 1. Industriellt innovationsfrämjande

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Josefin Asp; Mathias Goldkuhl; [2016]
  Nyckelord :vertikal styrning; ledarskap; effektivitet; förändring; innovationsstrategi;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur företag inom industrin arbetar med innovationskraft och intraprenörskap från produktionspersonal i den operativa kärnan i samband med företagsstrukturen. Genom studien skall förbättringsområden för innovationsfrämjande inom intervjuade företag läggas fram. LÄS MER

 2. 2. Ledarskapsutbildningsprogram och relationen till rollstress ur ledarens perspektiv : En fallstudie inom svensk IT-sektor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Josefin Nyström; Mattias Asp; [2015]
  Nyckelord :Ledarskap; rollstress; IT;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie ämnar undersöka kopplingen mellan ledarskapsutbildningsprogram och rollstress inom IT-branschen. Ledarskapsutveckling har under den senare tiden fått allt mer utrymme inom såväl forskning som i näringslivet. LÄS MER