Sökning: "Josefin Axemar"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Josefin Axemar.

  1. 1. "Sätt dig ner på rumpan" : En kvalitativ studie om förskolans samling ur ett makt- och motståndsperspektiv.

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

    Författare :Johanna Dahlgren-Syrén; Josefin Axemar; [2017]
    Nyckelord :Power; resistance and norms;

    Sammanfattning : The aim of this study is to discover how preschool teachers use their power toward children in circle time, and the different types of strategies of resistance children express as a response to the teacher's power performance. The analys is based on Michel Foucault's theory on power. LÄS MER