Sökning: "Josefin Berg"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Josefin Berg.

 1. 1. "Vad jobbar du med?" : En kvalitativ studie av hur identitet och status är förankrat i yrkestitlar

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Sociologi; Södertörns högskola/Sociologi

  Författare :Josefin Berg; Sofia Börjeson; [2018]
  Nyckelord :social identity; status; Human Resource; job titles; social identitet; status; Human Resource; yrkestitlar;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate if and how job titles come with status for individuals. It is also of interest to study whether job titles can be linked to the identity of the individual. LÄS MER

 2. 2. Implementering av en användbar e-butik för tygmärken : En praktisk fallstudie av webbapplikationen Festing

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Adam Barrdahl; Josefin Berg; Pontus Fridberg; David Gunnarsson; Sara Lidberg; Martin Lindblom; Peter Melin Wenström; Gustav Olsson; Johan Ström; [2016]
  Nyckelord :bootstrap; jquery; html; webshop; e-shop; python; scrum; openshift; cloud; badges; patches; webapplication; e-commerce;

  Sammanfattning : This report covers the development of the web application Festing and the results and experiences which have been reached and learned during the process. The purpose of the study was to examine how the selling of patches could be both simplified and improved by using an advanced web application designed with focus on usability. LÄS MER

 3. 3. Brandteknisk riskvärdering, Akademiska Barnsjukhuset I Uppsala

  L3-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Josefin Haglund; Niklas Berg; Joachim Ahlenbäck; Caroline Carlheim; [2014]
  Nyckelord :Fire Safety evaluation; Uppsala University Children’s hospital; evacuation; fire scenarios; risk; critical conditions; ERM; CFAST; DETACT; fire safety.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This report is a fire safety evaluation of Uppsala University Children’s hospital which is the largest part of the course Fire safety evaluation VBR054 at Lund University. The report is focused on identifying the current risks. This was accomplished by using various computer programs, experiments and hand calculations. LÄS MER

 4. 4. Vad är en familj? En studie om pedagogernas arbete och barns samtal om olika familjekonstellationer.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Frida Berg; Josefin Björck; [2014]
  Nyckelord :Familjekonstellationer; Förskolan; HBTQ; Queer; Regnbågsfamiljer; RFSL; Kärnfamilj;

  Sammanfattning : Vi har under vårterminen undersökt hur förskolor arbetar praktiskt med frågor kring olika familjekonstellationer samt hur barnen uttrycker sig om ämnet. För att få en tydlig bild av förskolans verksamhet, valde vi att observera deras miljö innan vi startade intervjuerna med barnen och pedagogerna. LÄS MER

 5. 5. Förskola, jämställdhet och demokrati : - jämställdhetsarbete som en förutsättning för en demokratisk förskola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Josefin Berg; Tanja Milecrantz; [2013]
  Nyckelord :jämställdhet; demokrati; förskola; pedagogens roll; Lpfö98 10;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att undersöka hur pedagoger i förskolan definierar ochreflekterar kring jämställdhet. Studien undersöker hur jämställdhetsarbetet kantillämpas och konkretiseras i den dagliga verksamheten för att uppnå en demokratiskförskola. LÄS MER