Sökning: "Josefin Bergenlind"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Josefin Bergenlind.

  1. 1. Vadå upplevelse, vi kan väl ge dem en pepparkaka när de kommer!? : En studie som synar modebutikens fysiska miljö i sömmarna

    Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

    Författare :Lovisa Blomberg; Josefin Bergenlind; [2007]
    Nyckelord :Fysisk miljö; servicescape; upplevelse; kommunikation; marknadsföring; differentiering;

    Sammanfattning : Denna uppsats har sin utgångspunkt i att behovet av effektiva differentieringsstrategier hela tiden ökar. Utöver detta indikeras även en ökad efterfrågan från kunderna på upplevelser i mötet med företaget. LÄS MER