Sökning: "Josefin Borg"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Josefin Borg.

 1. 1. Bäst i test: ROT vs. RUT : En ekonometrisk studie över ROT-och RUT-avdragens effekt på anställdas reallöner ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Nationalekonomi

  Författare :Elin Borg; Josefin Larsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. 56 ljusa nätter : Bostäder anpassade till polarområdet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)

  Författare :Josefin Borg; [2018]
  Nyckelord :Bostäder; polarområde; Kiruna; kallt klimat; radhus;

  Sammanfattning : Ovan polcirkeln har klimatet en annan cykel än på sydligare breddgrader. Somrarna är korta, mycket ljusa och fyllda av mänsklig aktivitet. Vintrarna är långa och präglas av mörker. Säsongernas skiftningar är starka och fulla av kontraster. LÄS MER

 3. 3. Memento Mori

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Josefin Borg; [2015]
  Nyckelord :Norra begravningsplatsen; Solna; Crematory; Transparency; Nature; Grief; Cast-in-situ Concrete.; Norra begravningsplatsen; Solna; Krematorium; Transparens; Natur; Sorg; Platsgjuten betong.;

  Sammanfattning : Närvaron av döden ökar värdet av livet. I ett samhälle som gömmer undan livets slut fyller ett krematorium ett syfte om att påminna och visa den som vill se. Programmets nyanser blir en skala från kännedom till bevittnande och byggnaden tar en självklar plats på begravningsplatsen och i samhället. LÄS MER

 4. 4. From Ghana to Magnum Ice Cream. Tracking Down the Organisation of Sustainable Cocoa Product Chains

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för energi och miljö

  Författare :Josefin Borg; Julie K Selmer; [2012]
  Nyckelord :Sustainable product chain management; sustainable agriculture; smallholder farming; cocoa; agri-food industry; Unilever; Cool Farm Tool; greenhouse gas calculator; certification schemes; Rainforest Alliance.;

  Sammanfattning : This master thesis will follow the product chain of cocoa from a sustainability perspective, from the cocoa farms in Ghana to the production of Magnum ice creams. The emphasis is on the organisational structure of the product chain, how it is managed to ensure sustainable sourced cocoa.The cocoa industry is complex with diverse range of actors. LÄS MER

 5. 5. Att vara ny i ett yrke : En studie om nyblivna prästers yrkesidentiteter

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Josefin Borg; [2011]
  Nyckelord :yrkesidentitet; prästidentitet; yrkesidentitetskonstruktion; yrkesblivande; prästblivande; professional identity;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka nyblivna prästers yrkesidentiteter. För att besvara syftet har en intervjustudie med fem nyblivna präster gjort. Intervjuerna har i huvudsak behandlat pastorsadjunkternas upplevelser av att vara nyblivna präster. Teorin som använts behandlar socialisation och yrkessocialisation. LÄS MER