Sökning: "Josefin Borg"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Josefin Borg.

 1. 1. Bäst i test: ROT vs. RUT : En ekonometrisk studie över ROT-och RUT-avdragens effekt på anställdas reallöner ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Nationalekonomi

  Författare :Elin Borg; Josefin Larsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In the year 2007 a reform was established that allowed private citizens in Sweden to make tax deductions on companies providing services pertaining to the household (called RUT-deduction). The year later another reform was introduced granting citizens additional tax deductions but this time concerning household renovation, reconstruction and extensive construction (called ROT-deduction). LÄS MER

 2. 2. 56 ljusa nätter : Bostäder anpassade till polarområdet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)

  Författare :Josefin Borg; [2018]
  Nyckelord :Bostäder; polarområde; Kiruna; kallt klimat; radhus;

  Sammanfattning : Ovan polcirkeln har klimatet en annan cykel än på sydligare breddgrader. Somrarna är korta, mycket ljusa och fyllda av mänsklig aktivitet. Vintrarna är långa och präglas av mörker. Säsongernas skiftningar är starka och fulla av kontraster. LÄS MER

 3. 3. Memento Mori

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Josefin Borg; [2015]
  Nyckelord :Norra begravningsplatsen; Solna; Crematory; Transparency; Nature; Grief; Cast-in-situ Concrete.; Norra begravningsplatsen; Solna; Krematorium; Transparens; Natur; Sorg; Platsgjuten betong.;

  Sammanfattning : Närvaron av döden ökar värdet av livet. I ett samhälle som gömmer undan livets slut fyller ett krematorium ett syfte om att påminna och visa den som vill se. Programmets nyanser blir en skala från kännedom till bevittnande och byggnaden tar en självklar plats på begravningsplatsen och i samhället. LÄS MER

 4. 4. Att vara ny i ett yrke : En studie om nyblivna prästers yrkesidentiteter

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Josefin Borg; [2011]
  Nyckelord :yrkesidentitet; prästidentitet; yrkesidentitetskonstruktion; yrkesblivande; prästblivande; professional identity;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka nyblivna prästers yrkesidentiteter. För att besvara syftet har en intervjustudie med fem nyblivna präster gjort. Intervjuerna har i huvudsak behandlat pastorsadjunkternas upplevelser av att vara nyblivna präster. Teorin som använts behandlar socialisation och yrkessocialisation. LÄS MER

 5. 5. Varför präst? : En studie om yrkesvalsprocess bland prästkandidater

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Josefin Borg; [2010]
  Nyckelord :karriärutveckling; karriärutvecklingsteori; prästblivande; yrkesvalsprocess;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att undersöka möjliga påverkansfaktorer som leder fram till karriärvalet att bli präst.För att svara på syftet har jag intervjuat sex prästkandidater som är i slutet på sin utbildning. Intervjuerna har behandlat deras livsförlopp fram till där de befinner sig idag. LÄS MER