Sökning: "Josefin Carlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden Josefin Carlsson.

 1. 1. Design av hemsida för att underlätta sökning av spel

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Ebba Björnström; Josefin Carlsson; [2022]
  Nyckelord :information search; cognitive load; interaction design; user experience; informationssökning; kognitiv belastning; interaktionsdesign; användarupplevelse;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur sökning/filtrering av spel och information för enskilda spel kan förbättras på hemsidan Gamilab. En enkät för användare av hemsidan besvarades av 48 personer och användartester som undersökte hemsidans användarvänlighet och mentala ansträngning genomfördes med fyra personer utan erfarenhet av hemsidan. LÄS MER

 2. 2. Memoaren ur marginalen : 1900-talets moderniseringsprocess skildrad genom en livsberättelsefrån Värmland

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Josefin Björkqvist; [2022]
  Nyckelord :Life Writing; Memoir; Identity; Modernization; 20th century Swedish popular movement; Värmland;

  Sammanfattning : This is a study of the memoir of Tage Carlsson, a man from the margin who lived between1908-2002 in the small town of Sillerud, Värmland. The purpose of this study is to show howmodernization affected him during the 20th century; what he valued, which ideals he tried touphold and the way he narrated his life. LÄS MER

 3. 3. Måltidsmiljöns betydelse för matintaget hos personer med demens

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Josefin Carlsson; Soha Al-Azawi; [2022]
  Nyckelord :Demens; malnutrition; matintag; måltidsmiljö; personcentrerat;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vid demenssjukdom uppstår en skada i hjärnan som påverkar den kognitiva förmågan negativt. Demenssjukdomen gör att de drabbade personerna får minnessvårigheter, försämrad tankeförmåga och försämrad uppmärksamhet som leder till att vardagliga rutiner och det sociala livet försvåras. LÄS MER

 4. 4. En hårfin gräns mellan lek och undervisning : En studie av förskollärares beskrivningar av undervisning i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Marie Fredriksson; Josefin Mannersten; [2021]
  Nyckelord :Förskollärare; undervisning; lärandets akt; lärandets objekt; barns perspektiv; lek och responsiv.;

  Sammanfattning : Undervisning är ett nygammalt begrepp inom förskolan, begreppet har funnits sedan förskolan startade i Sverige på 1800-talet. Efter revideringen av läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) har begreppet fått en starkare framtoning, vilket medfört att förskollärare fått större krav på sig (Skolverket, 2018). LÄS MER

 5. 5. Lönar det sig att göra gröna investeringar? : En kvantitativ undersökning på 570 miljöinnovativa företag för att undersöka sambandet mellan miljöprestanda och finansiell lönsamhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Josefin Berglund; Anna Carlsson; [2020]
  Nyckelord :ESG; finansiell lönsamhet; miljöinnovativa företag; miljöprestanda; ROA; ROE;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att undersöka om ökad miljöprestanda leder till finansiell lönsamhet inom miljöinnovativa företag samt om det råder någon skillnad utifrån olika branscher. Jordens resurser överkonsumeras och klimatförändringarna blir ett allt mer omdiskuterat ämne hos såväl organisationer som dess intressenter. LÄS MER