Sökning: "Josefin Dahlquist"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Josefin Dahlquist.

 1. 1. Hydrologi i Ulleråker : En studie om dagvattenhantering och dess inverkan på grundvatten

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell ekologi; KTH/Industriell ekologi; KTH/Industriell ekologi

  Författare :Josefin Dahlquist; Martin Larsson; Tea Rickfält; [2017]
  Nyckelord :Esker; roadway contaminant dispersion; sustainable stormwater management; Ulleråker; Föroreningsspridning; hållbar dagvattenhantering; rullstensås; Ulleråker;

  Sammanfattning : Vattenbehovet stiger i världen till följd av ökande befolkning. Med ökad urbaniseringskapas mer hårdgjorda ytor där föreningar ackumuleras. Dagvattnet transporterar dessa föroreningar som således kan nå grundvattnet. LÄS MER

 2. 2. ”Dont underestimate the importance of body language” : en textanalys av fyra Disneyskurkar utifrån genus och stereotyper

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Josefin Dahlquist; [2015]
  Nyckelord :Disney; Genus; Stereotyper; Semiotik; Ondska; Social Sciences;

  Sammanfattning : ”Dont underestimate the importance of body language” En textanalys av två Disneyskurkar utifrån genus och stereotyper. Skriven av Josefin Dahlqvist, enheten för medie- och kommunikationsvetenskap, vid institutionen för kommunikation och medier, Lunds universitet. Disney tar stor plats i populärkulturen och torde influera många människor. LÄS MER