Sökning: "Josefin Damm"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Josefin Damm.

 1. 1. Anti-neutrofila cytoplasmatiska antikroppar (ANCA) hos hund : en ny diagnostisk markör för sjukdomar som förlöper med vaskulit?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Josefin Damm; [2020]
  Nyckelord :Anti-neutrofila cytoplasmatiska antikroppar; ANCA; C-ANCA; P-ANCA; hund; nova scotia duck tolling retriever; tollarsjuka; Steroid-responsiv meningit-arterit; SRMA; immune-mediated rheumatic disease; IMRD; MPO; PR3;

  Sammanfattning : Anti-neutrofila cytoplasmatiska antikroppar (ANCA) är en specifik typ av autoantikroppar som riktar sig mot innehållet i cytoplasmatiska granula hos neutrofila granulocyter. På humansidan är de i hög grad associerade med sjukdomar som förlöper med vaskulit. Få studier har dock gjorts om dess relevans inom veterinärmedicin. LÄS MER

 2. 2. De antropogena hoten mot valhajen (Rhincodon typus)

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Josefin Damm; [2017]
  Nyckelord :Rhincodon typus; valhaj; mortalitet; fiske; fartygskollisioner; ekoturism; plast;

  Sammanfattning : Valhajen (Rhincodon typus) är vår tids största fisk och når ofta en längd av 12 meter. Arten återfinns nära kusten så väl som ute på öppet hav i temperaturer, i varmt till tropiskt vatten. Över 80 % av dess tid spenderas på djup grundare än 20 meter vilket gör den utsatt för bland annat ekoturism, fiske och fartygskollisioner. LÄS MER

 3. 3. Silver i luktfria kläder : en stinkande lösning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

  Författare :Josefin Damm; [2011]
  Nyckelord :antibacterial treatments; silver salt based anti-bacterial treatments; silversalter; silver salts; silverjoner; silver ions; silver-resistant bacteria; odor-free clothing; odor-free clothes; antibakteriella behandlingar; antibakteriella textiler; antibacterial textiles; silversaltbaserade antibakteriella behandlingar; silverresistenta bakterier; luktfria kläder; odörfria kläder;

  Sammanfattning : Genom ökad användning på träningskläder har antibakteriella behandlingar blivit allt vanligare för den allmänna konsumenten. Dessa plagg marknadsförs ofta som antibakte-riella eller luktfria, men det som inte framgår är vilka ämnen som används för att uppnå den luktfria effekten. LÄS MER