Sökning: "Josefin Damm"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Josefin Damm.

 1. 1. De antropogena hoten mot valhajen (Rhincodon typus)

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Josefin Damm; [2017]
  Nyckelord :Rhincodon typus; valhaj; mortalitet; fiske; fartygskollisioner; ekoturism; plast;

  Sammanfattning : Valhajen (Rhincodon typus) är vår tids största fisk och når ofta en längd av 12 meter. Arten återfinns nära kusten så väl som ute på öppet hav i temperaturer, i varmt till tropiskt vatten. Över 80 % av dess tid spenderas på djup grundare än 20 meter vilket gör den utsatt för bland annat ekoturism, fiske och fartygskollisioner. LÄS MER

 2. 2. Silver i luktfria kläder : en stinkande lösning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

  Författare :Josefin Damm; [2011]
  Nyckelord :antibacterial treatments; silver salt based anti-bacterial treatments; silversalter; silver salts; silverjoner; silver ions; silver-resistant bacteria; odor-free clothing; odor-free clothes; antibakteriella behandlingar; antibakteriella textiler; antibacterial textiles; silversaltbaserade antibakteriella behandlingar; silverresistenta bakterier; luktfria kläder; odörfria kläder;

  Sammanfattning : Genom ökad användning på träningskläder har antibakteriella behandlingar blivit allt vanligare för den allmänna konsumenten. Dessa plagg marknadsförs ofta som antibakte-riella eller luktfria, men det som inte framgår är vilka ämnen som används för att uppnå den luktfria effekten. LÄS MER