Sökning: "Josefin Ek"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Josefin Ek.

 1. 1. Tvådimensionella och tredimensionella figurer som undervisningsinnehåll i geometriundervisning på lågstadiet : En jämförelseanalys av hur lärare organiserar och genomför geometriundervisning i årskurs 1-3 i relation till van Hiele ́s teori

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Josefin Ek; [2018]
  Nyckelord :van Hiele ́s teori; geometriundervisning; lärarens roll; språkets betydelse; konkret material;

  Sammanfattning : Ämnesområdet för den här studien är matematik, mer specificerat mot området geometri. Syftet är att undersöka hur lärare beskriver att de arbetar med det matematiska området geometri för att möjliggöra och utveckla elevers geometriska kunskaper. LÄS MER

 2. 2. Van Hiele´s teori : En litteraturstudie om elevers lärande och geometriundervisning utifrån van Hiele´s teori

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Matematikdidaktik; Högskolan i Jönköping/Matematikdidaktik

  Författare :Amanda Fredriksson; Josefin Ek; [2017]
  Nyckelord :van Hiele´s tankenivåer; geometriundervisning; språkets betydelse; van Hiele´s teori; elevers lärande;

  Sammanfattning : Ämnesområdet för litteraturstudien är matematik, mer specificerat mot området geometri, gällande elevers lärande om geometriska figurer utifrån van Hiele´s teori. Det finns flera problemområden inom matematik, ett av dem är elevers svårigheter att benämna geometriska figurer och dess egenskaper med korrekt terminologi. LÄS MER

 3. 3. Vad krävs för att ett rederi skulle vilja registrera sina fartyg i Sverige?

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för sjöfart och marin teknik

  Författare :Josefin Ek; Daniel Hedlund; [2016]
  Nyckelord :svensk sjöfart; sjöfartspolitik; Transportstyrelsen; inflaggning; tonnageskatt; kompetens; bemanning; handelsflotta;

  Sammanfattning : The Swedish merchant fleet has declined sharply since the 1970s, largely because of the lack of competitive conditions compared with many other countries, for instance Denmark. A large number of ships flagged out from Sweden, some shipping companies have even closed down offices and moved abroad which meant jobs being lost as a result. LÄS MER

 4. 4. Relationen mellan servicelandskap, förälder och barn - Vem styr vem, vad, hur och varför i butiken?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Josefin Åkesson; Ronja Norgren; [2014]
  Nyckelord :Servicelandskap; konsumtionsprocess; butikskommunikation; barns behov; maktrelationer; identitet; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Relationen mellan servicelandskap, förälder och barn – Vem styr vem, vad, hur och varför i butiken? Universitet: Campus Helsingborg, Lunds Universitet Nivå: Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng Inlämningsdatum: 2014-05-26 Författare: Ronja Norgren och Josefin Åkesson Handledare: Richard Ek Nyckelord: Servicelandskap, konsumtionsprocess, butikskommunikation, barns behov, maktrelationer och identitet. Problem: Tidigare forskning har visat hur den allmänmänskliga individen, det vill säga den vuxna konsumenten som utgör normen, interagerar med servicelandskapet och hur individen påverkas av butikskommunikationen. LÄS MER

 5. 5. Quartzene – A promising thermal insulator : Studies of thermal conductivity’s dependence of density and compression of Quartzene® in the form of powder.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Erik Bamford; Gustav Ek; Daniel Hedbom; Johan Nyman; Victor Petterson; Josefin Sjöberg; Ida Styffe; Olivier Vizuete; [2014]
  Nyckelord :aerogel; insulation; conductivity; compression; Knudsen; Quartzene;

  Sammanfattning : The purpose of this project was to study Svenska Aerogel AB’s product Quartzene®, and develop its capacity as a thermal insulator. Quartzene® is a silica based mesoporous material developed by Svenska Aerogel AB, with properties similar to aerogels produced by the sol-gel process. LÄS MER