Sökning: "Josefin Engström"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Josefin Engström.

 1. 1. Sambandet mellan ägandekoncentration och kapitalstruktur i olika branscher på den svenska börsen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Josefin Engström; Sanne Setterberg; [2019-08-15]
  Nyckelord :Ägandekoncentration; kapitalstruktur; soliditet; agentteori; pecking order teori; trade-off teori; svenska börsnoterade företag; bransch.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Forskning och teori kring kapitalstrukturen och dess påverkande faktorer är ett ämne som länge diskuterats. Tidigare forskningsresultat skiljer sig åt, både när det gäller vilka faktorer som påverkar samt på vilket sätt dessa påverkar. LÄS MER

 2. 2. KARTLÄGGNING AV FYRA BEHANDLINGSMETODER FÖR TINNITUS; MINDFULNESS, AKUPUNKTUR, INTAG AV KOSTTILLSKOTT OCH YOGA En beskrivande litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Sofia Engström; Josefin Andersson; [2018-09-19]
  Nyckelord :Tinnitus; mindfulness; meditation; akupunktur; yoga; mediyoga; antioxidant; vitamin; mineral; CAM; Ginkgo biloba; zink; B12; kosttillskott; tillskott; holistisk behandling; konversationsterapi; acupuncture; dietary supplements; supplementation; holistic treatment; conversational therapy;

  Sammanfattning : Purpose: To evaluate whether there is any evidence for four of the tinnitus treatments available, not offered by the Swedish audiological care today. These are mindfulness, acupuncture, dietary supplements and yoga.Method: To investigate the state of evidence, a descriptive literature study has been conducted. LÄS MER

 3. 3. Möjligheter och svårigheter med motivation inom tvångsvården - En kvalitativ studie vid Rällsögården

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Lisa Sahlin; Madelene Engström; Josefin Norman; [2012]
  Nyckelord :Custodial care; motivation; compulsion; relations; addiction; Tvångsvård; motivation; LVM; relation; missbruk;

  Sammanfattning : LVM- vården har som uppgift att bryta ett destruktivt missbruk, främja motivationen till fortsatt frivillig vård samt långsiktigt främja frihet från missbruk och utvecklandet av en sundare livsstil.      Syftet med studien var att undersöka motiverande faktorer vid Rällsögården utifrån ett klient- och personalperspektiv. LÄS MER

 4. 4. Den Svenska Självgodheten: Hur kan CSR och den sociala dimensionen i Sverige för detaljhandeln förstås, när detaljister gör anspråk på CSR samtidigt som personalvillkoren i branschen försämras

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Amanda Engström; Josefin Dahlén; [2012]
  Nyckelord :CSR; Retail; Swedish conceptualisation; Employee; Legitimacy;

  Sammanfattning : The concept of corporate social responsibility (CSR) has lately gained popularity throughout the globalized world. Swedish retail industry is no exception. Though increased levels of explicitly claimed responsibilities of companies, a number of other facts points out a development that contradicts this trend. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans yrkesroll och patientrollen i ett historiskt perspektiv : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Josefin Gustafsson; Robin Engström; [2011]
  Nyckelord :nurse; history; hierarchy; nurse education; patient; sjuksköterska; historia; hierarki; sjuksköterskeutbildning; patient;

  Sammanfattning : Aim: The aim of this qualitative interview study was to describe the nurse's professional role and the role as a patient during different time periods. Data were collected through semi-structured interviews, where respondents had a link to the nursing profession, either as a student, now working nurse or retired nurse. LÄS MER