Sökning: "Josefin Fürst"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Josefin Fürst.

 1. 1. Preventing Poverty - Creating Identity

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Samtidshistoriska institutet

  Författare :Josefin Fürst; [2008]
  Nyckelord :European identity; social policy; the European social model; Finland; Ireland; Estonia; Germany.;

  Sammanfattning : This paper has two aims. The first aim is to study and describe the manifest ideology of the EU's social policy. The second aim is to analyse to what extent the manifest ideology might be a part of building a common European identity - by finding common solutions to commonEuropean problems (problems, more or less constructed as common). LÄS MER

 2. 2. Tysk regionalpolitik i förändring : -likvärdighet och rättvisa

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Josefin Fürst; [2007]
  Nyckelord :regional policy; priorities of regional policy; justice; democracy; Germany; ;

  Sammanfattning : German regional policy has changed from a strategy of redistribution to a regional growth focused policy- strategies, which are often seen as opposites. Both policies, however, still have to relate to the constitutional objective “to achieve equal living conditions for the country’s citizens. LÄS MER