Sökning: "Josefin Flodmark"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Josefin Flodmark.

  1. 1. ”Ingen skal noensinne skremme oss fra a vare Norge” : En retorisk analys av Jens Stoltenbergs tal efter terrorattackerna i Oslo och på Utøya C-

    Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

    Författare :Josefin Flodmark; [2014]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER