Sökning: "Josefin Fredlund"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Josefin Fredlund.

 1. 1. Hårdvarans betydelse för undervisning i programmering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Viktor Cordes Pettersson; Josefin Fredlund; [2018]
  Nyckelord :datalogiskt tänkande; hårdvara; LEGO-robotar; LEGO Mindstorms; programmering; teknik; undervisning;

  Sammanfattning : This bachelor was written in regards to the recent implementation of the mandatory teaching of programming in Swedish schools. This extensive addition to our curriculum requires the further education of teachers and the needs to invest in specialised educational materials. LÄS MER

 2. 2. VIKTEN AV VÅRA BARN

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Anna Sjöstrand; Josefin Fredlund; [2018]
  Nyckelord :Barnövervikt; barnfetma; erfarenhet; föräldrar; råd; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barns övervikt eller fetma är idag ett stort och växande problem. Övervikt och fetma har flera negativa hälsoeffekter, både fysisk ohälsa som kardiovaskulära sjukdomar och psykisk ohälsa som depression. Det är därför av stor vikt att sjuksköterskan ingriper tidigt för att förhindra att barnet drabbas av hälsoproblem. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans identifiering av nutritionsstatus med bedömningsinstrumentet Mini Nutritional Assessment

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Josefin Fredlund; Veronica Mattsson; [2006]
  Nyckelord :Bedömningsinstrument; Mini Nutritional Assessment; Nutritionsstatus; Omvårdnad; Undernäring;

  Sammanfattning : Undernäring förekommer både inom sjukvård och inom omsorg. Det är sjuksköterskans uppgift att identifiera näringstillstånd och det kan göras genom antropometriska mått och bedömningsinstrumentet Mini Nutritional Assessment (MNA). Syftet med litteraturstudien var att belysa sjuksköterskans nytta av bedömningsinstrument MNA. LÄS MER