Sökning: "Josefin Grefve"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Josefin Grefve.

 1. 1. Kartläggning av lustgasens användning vid smärtsamma procedurer på barn på akutmottagning.

  Magister-uppsats,

  Författare :Sara Franzon; Josefin Grefve; [2021-04-23]
  Nyckelord :Akutmottagning; Barn; Lustgas; N2O; Smärtsamma procedurer;

  Sammanfattning : Background: Children often experience pain and fear with painful procedures in healthcare. Previous research shows that undertreated pain during procedures is a problem and can have negative consequences in the future for children. A suitable treatment is nitrous oxide, which has both a pain-relieving and a sedative effect. LÄS MER

 2. 2. Barns upplevelser av vad som främjar hälsa och välmående när de bor på barnhem : - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Josefin Grefve; Evelina Jonsson; [2016]
  Nyckelord :Orphan; nursing; well-being; health; orphanage; Föräldralös; omvårdnad; välmående; hälsa; barnhem;

  Sammanfattning : Titel: Barns upplevelser av vad som främjar hälsa och välmående när de bor på barnhem.   Bakgrund: Över 153 miljoner barn beräknas vara föräldralös utifrån en rad olika orsaker så som missbruk, krig och sjukdom. LÄS MER