Sökning: "Josefin Hägglund"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Josefin Hägglund.

 1. 1. Hemtjänstpersonalen är min "bonusfamilj" : En kvalitativ studie om äldre personers förväntningar och erfarenheter angående hjälpinsatser

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Hans-Erik Hägglund; Josefin Forsberg; [2013]
  Nyckelord :Äldreomsorg; hjälpinsatser; självbestämmande;

  Sammanfattning : SammanfattningDen här studien har sin utgångspunkt inom äldreomsorgen och fokuserar på vad en grupp äldre människor anser om olika hjälpinsatser och hur de känner att de kan påverka dessa. Fyra stycken frågeställningar har legat som grund för studien och dessa har bidragit till de fem olika teman som analyserades fram. LÄS MER

 2. 2. Medarbetare och miljöarbete: En studie av faktorer avgörande för implementering av miljöledningssystem

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Josefin Hägglund; [2012]
  Nyckelord :organisationsförändring; implementering; medarbetarskap; miljöarbete; miljöledningssystem; Social Sciences;

  Sammanfattning : En växande utmaning för dagens organisationer är hållbart företagande och införande av miljöledningssystem, dvs. strukturerat och systematiskt miljöarbete (Naturvårdsverket, 2003). LÄS MER

 3. 3. Utan grunden rasar huset: en kvalitativ studie av användandet av arbetsanalys vid rekrytering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Josefin Hägglund; Maria Kronudd; [2011]
  Nyckelord :Urval; Rekrytering; Arbetsanalys; Kravprofil; Social Sciences;

  Sammanfattning : En framgångsrik rekrytering är gynnsam både för arbetsgivaren och den anställde och rekryteringsprocessen underlättas av en grundligt utförd arbetsanalys. Att göra en arbetsanalys innebär att fastställa de ramar och villkor som finns kring ett arbete, både för den anställde och för företaget. LÄS MER