Sökning: "Josefin Haskel"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Josefin Haskel.

 1. 1. Faktorer som underlättar för barn i samband med nålrelaterade procedurer. Intervjustudie med sjuksköterskor på barnakutmottagning.

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Josefin Haskel; Frida Olofsson; [2020]
  Nyckelord :Barn; Barnakutmottagning; Erfarenheter; Nålrelaterade procedurer; Sjuksköterskor; Stödja;

  Sammanfattning : Bakgrund: Nålrelaterade procedurer är vanligt förekommande inom barnsjukvården och är barns främsta sjukhusrädsla. Tidigare forskning belyser sjuksköterskans roll i att främja och hantera situationen för att minska barns rädsla och ångest. LÄS MER

 2. 2. Barriärer och förutsättningar för främjande av egenvård vid diabetes typ 2

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Josefin Haskel; Cecilia Darud; [2015]
  Nyckelord :Egenvård; Diabetes typ 2; Barriärer; Förutsättningar; Vårdrelationer; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Diabetes typ 2 är en folksjukdom som ständigt ökar i världen där miljöfaktorer och levnadsvanor är de främsta bidragande orsakerna till sjukdomen. Syftet var att utifrån ett patientperspektiv identifiera barriärer och förutsättningar för sjuksköterskans främjande av egenvård. LÄS MER