Sökning: "Josefin Hermansson"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Josefin Hermansson.

 1. 1. Sjuksköterskors attityder till att vårda patienter med psykiska sjukdomar inom somatisk vård : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Viktoria Hermansson; Josefin Holmgren; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Barnmorskan som amningsvägledare : En webbaserad enkätundersökning

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Josefin Hermansson; Jenni Liveborn; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Amningsfrekvensen i Sverige är en nedåtgående trend. Tidigare forskning visar att mammor upplever amningsvägledning som bristfällig, tvetydig och präglad av tidsbrist. LÄS MER

 3. 3. Reflektion över individanpassning : En intervjustudie om behandlarens bemötande av ungdomar med cannabismissbruk

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Johan Josefin Hermansson Blomander; [2015]
  Nyckelord :areatment; Reflective practice; cannabis; adolecents;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöker hur behandlare reflekterar över sitt bemötande av individer som missbrukar cannabis som primär drog. Vidare undersöks hur behandlaren individanpassar behandlingen för ungdomarna samt vilka egenskaper som är bra för en behandlare att besitta. LÄS MER

 4. 4. Ingen Gissningslek : En litteraturstudie om att bedöma smärta hos personer med demenssjukdom

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Ingemar Hermansson; Josefin Gylling; [2012]
  Nyckelord :dementia; pain; nurse; assessment; demens; smärta; sjuksköterska; bedömning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet personer med demenssjukdom ökar ständigt i hela världen och eftersom åldrandet är förknippat med smärttillstånd kommer sannolikt även antalet personer med demenssjukdom som har smärta att öka. Demens är ett samlingsnamn för sjukdomar och skador i hjärnan som innebär försämrad minnesförmåga. LÄS MER

 5. 5. Den neutrala rollen i det empatiska mötet : En studie om hur det emotionella lönearbetet tar sig uttryck hos boendehandledare och vilka följder som kan tillkomma.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Josefin Hermansson; [2012]
  Nyckelord :Emotionellt lönearbete; boendehandledare; utmattningssymptom; neutralitet; rolltagande;

  Sammanfattning : En boendehandledare arbetar på ett gruppboende för personer med förståndshandikapp och är ett stöd i brukarnas aktiviteter inom hemmet. I yrket ingår ett emotionellt lönearbete då personalen anpassar sina känslouttryck gentemot brukarna. LÄS MER