Sökning: "Josefin Holm"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Josefin Holm.

 1. 1. Arbeta på kontor eller distans : En kvalitativ fallstudie baserad på den inre motivationen bland medarbetare på bolåneavdelningen hos Nordea Bank

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofie Holm; Josefin Engström; [2022]
  Nyckelord :Distansarbete; Self-determination Theory; inre motivation; samhörighet; autonomi; kompetens; Goal-Setting Theory; målsättning; feedback;

  Sammanfattning : Det finns tidigare forskning om distansarbete och hur det samverkar med individersmotivationsupplevelser. Distansarbete har ökat i takt med den pågående Covid-19 pandeminoch Folkhälsomyndighetens rekommendationer. LÄS MER

 2. 2. Considering Tail Events in Hedge Fund Portfolio Optimization

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Josefin Bladh; Holm Greta; [2021]
  Nyckelord :Portfolio Optimization; Hedge Funds; Tail Events; Mean-CVaR;

  Sammanfattning : The Fourth Swedish National Pension Fund (AP4), as well as many other large investors, has noted deficiencies the Mean-Variance framework for portfolio management of asset with non-normal characteristics. The main problem apparent in the Mean-Variance framework, when investing in alternative assets such as hedge funds, is the lacking systematic control of the balance between the measurements of risk due normal variation and tail-risk. LÄS MER

 3. 3. Pippi Långstrump och Emil i Lönneberga ur ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Josefin Holm; Jessica Wiberg; [2020]
  Nyckelord :Astrid Lindgren; Pippi Långstrump; Emil i Lönneberga; genus; normbrytande; didaktik; textanalys;

  Sammanfattning : Uppsatsen är en tematisk studie där vi analyserar karaktärerna i två verk av Astrid Lindgren, Pippi Långstrump (1945) och Emil i Lönneberga (1989). Syftet med uppsatsen är att undersöka normbrytning ur ett genusperspektiv samt hur dessa verk kan användas i ett didaktikärende. Vår metod grundar sig i en textanalys. LÄS MER

 4. 4. Specialpedagogiska insatser i förskoleklassen : Samverkan kring kartläggningsmaterialet Hitta Språket

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Josefin Holm; Jeanette Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Samverkan; specialpedagogisk kompetens; organisation; förskoleklass; likvärdig utbildning; tidiga insatser; Hitta Språket;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur samverkan med specialpedagogisk kompetens kan organiseras i förskoleklass för att främja en likvärdig utbildning. Studien är en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer av fem lärare i förskoleklass samt fem lärare med specialpedagogisk kompetens. LÄS MER

 5. 5. Hållbar Turism : Ekonomisk tillväxt, natur och friluftsliv

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Josefin Disenhed Holm; [2018]
  Nyckelord :Growth; Development; Sustainability; Cooperation; Tillväxt; Utveckling; Hållbarhet; Samverkan;

  Sammanfattning : Turism har ökat i snabb takt under de senaste åren och anses vara en industri som har stor möjlighet att fortsätta växa. Turism ger möjlighet för människan att uppleva nya platser och kulturer och bidrar till en positiv ekonomisk tillväxt på den destination där turism finns. LÄS MER