Sökning: "Josefin Holmbäck"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Josefin Holmbäck.

  1. 1. Är det skillnad på barn och barn? : -  En kvalitativ studie om socialtjänstens LVU-utredningar

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

    Författare :Therése Johansson; Josefin Holmbäck; [2018]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : The reception of large numbers of unaccompanied children seeking asylum in 2015 involved a considerable undertaking on the part of the municipalities to achieve a good long-term system of reception. Some of these children have subsequently been subjected to compulsory care, following LVU*-investigations, made by the Social Service. LÄS MER