Sökning: "Josefin Ilic"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Josefin Ilic.

 1. 1. What Influences Employees to Become Digital Advocates? : A Quantitative Study of the Relationship Between Employer Branding and Digital Employee Advocacy in Industrial Organisations

  Master-uppsats, KTH/Industriell Marknadsföring och Entreprenörskap

  Författare :Josefin Ilic; Matilda Tranell; [2018]
  Nyckelord :Digital employee advocacy; employee advocates; social media; employer branding; organisational commitment; industrial organisations; brand advocacy; communication strategy.; Digitala förespråkare; anställda som förespråkare; sociala medier; employer branding; organisationsengagemang; industriella organisationer; varumärkesstrategi; kommunikationsstrategi.;

  Sammanfattning : Since the introduction of social media, the corporate communication landscape has changed significantly, and thus organisations need to find new innovative ways to communicate. One emerging strategy is digital employee advocacy, which ultimately means that employees voluntarily endorse their employers on social media platforms. LÄS MER

 2. 2. Offshoring av produktion i svenska företag inom EU : En studie kring hur företag resonerar och vad de bör ta hänsyn till vid offshoring

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :Josefin Ilic; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Idag är det lättare än någonsin för företag att dela upp värdekedjan utan att behöva ta större hänsyn till det geografiska läget. Frihandel mellan EU-länder och framsteg inom informations- och kommunikationsteknik gör det möjligt för företag att dra nytta av skillnader i kostnader mellan olika länder. LÄS MER