Sökning: "Josefin Jarstad"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Josefin Jarstad.

  1. 1. Ekonomiskt våld som en inlåsningsmekanism

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Josefin Jarstad; [2023]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER