Sökning: "Josefin Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade orden Josefin Johansson.

 1. 1. Do dark pools affect asset price volatility? A Study of the US Equity Market.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sara Andersson; Josefin Johansson; [2019-07-08]
  Nyckelord :Dark pools; Asset price volatility; US equity market; Alternative trading systems; Dark trading;

  Sammanfattning : Recent years there has been an increased usage of dark pools followed by a rise in interest to study the field. During 2018, 14% of the US equity trading was made in dark pools. It is therefore highly relevant to consider dark pools effect on market qualities such as asset price volatility. LÄS MER

 2. 2. ”Det ska vara pedagogiskt” - En studie om populärkultur i relation till förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Josefin Johansson; Michaela Frid; [2019]
  Nyckelord :Barnperspektiv; ; Lek; Barns perspektiv; Populärkultur; Samspel;

  Sammanfattning : Vårt mål med denna undersökning och vårt arbete är att analysera på vilka sätt pedagoger tolkar att barn använder sig av sina erfarenheter från populärkultur i förskolans kontext samt hur pedagogerna förhåller sig och arbetar utifrån detta. Vi började studien utifrån en kvantitativ metod där vi delade tre enkäter som visade på att populärkultur tydligt genomsyras hos barnen i förskolan på varierande sätt. LÄS MER

 3. 3. Biometriska Autentiseringsmetoder : Privatpersoners påverkan av autentiseringsmetod vid användning av smartphone

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Josefin Johansson; [2019]
  Nyckelord :Autentiseringsmetoder; biometri; smartphone; privatpersoner;

  Sammanfattning : Den här studien har som inriktning gentemot autentisering. Främst de biometriska autentiseringsmetoderna men även en viss omfattning fokuserar på den traditionella autentiseringsmetoden. LÄS MER

 4. 4. Holding States Responsible for National Corporates’ Extraterritorial Human Rights Violations: Possibility or Absurdity?

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Josefin Johansson; [2019]
  Nyckelord :International Human Rights Law; European Convention on Human Rights; Extraterritorial Jurisdiction; Positive Obligations; Extraterritorial Obligations; State Responsibility; Non-State Actors; Corporations;

  Sammanfattning : Almost four decades have passed since the European Court of Human Rights introduced the concept of positive obligations. Positive obligations mean that the member states must take affirmative action in order to secure the rights and freedoms provided for by the European Convention on Human Rights. LÄS MER

 5. 5. Hemlösa personers upplevelser av Hälso- och sjukvård : en kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Josefin Johansson; Amanda Dahlberg; [2019]
  Nyckelord :Hemlösa personer; hälso- och sjukvårdspersonal; innehållsanalys; upplevelser; bemötande; omvårdnad.;

  Sammanfattning : Hälso- och sjukvårdspersonal påträffar personer som lever i olika former av utsatthet i sitt arbete. Hemlösa personer är en utsatt grupp som kämpar mot unika svårigheter och har därmed även unika vårdbehov. Hemlösa personer är därför en utmanande samhällsgrupp att vårda. LÄS MER