Sökning: "Josefin Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade orden Josefin Johansson.

 1. 1. SKOLVAL – PÅ VILKA GRUNDER? En kvantitativ och kvalitativ analys av hur skolor kommunicerar till väljande föräldrar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Josefin Johansson; [2020-01-08]
  Nyckelord :Skolval; grundskola; hemsidor;

  Sammanfattning : Syfte:Att undersöka den skriftliga information som möter föräldrar som står inför val av grundskola för sina barn.Teori:DiskursteoriMetod:Kvantitativ textanalys och diskursanalysResultat:Svårt för föräldrar att göra ett välgrundat skolval enbart med hjälp av informationen på skolors hemsidor, detta eftersom skolornas faktiska resultat inte skrivs ut, kommunala skolors hemsidor är väldigt lika och svåra att jämföra samt att inga skolor, varken kommunala eller fristående skriver någonting negativt om skolan. LÄS MER

 2. 2. Ortopedingenjörens upplevda handlingsutrymme : En deskriptiv undersökning om ortopedingenjörens upplevda handlingsutrymme ur en nordisk kontext.

  M1-uppsats, Jönköping University/HHJ. Ortopedteknisk plattform; Jönköping University/HHJ. Ortopedteknisk plattform

  Författare :Tilda Johansson; Josefin Rundqvist; [2020]
  Nyckelord :Prosthetic device; amputees; prosthetic supplies; prescription; discretion; Protes; amputerad; protesförsörjning; förskrivning; handlingsutrymme;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ortopedingenjören har som uppgift att med sin kompetens och erfarenhet tillhandahålla en ortopedteknisk lösning som motsvarar patientens behov och önskemål. Handlingsutrymmet är det utrymme som en ortopedingenjör har till att ta självständiga beslut i sin yrkesutövning och är därmed summan av kompetens, bedömningar och rutiner inom verksamhetens ramar. LÄS MER

 3. 3. Etablering av svenska fastighetsverksamheter i främmande kulturer : En studie om svenska fastighetsföretag i Spanien

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Josefin Coloma Johansson; Linnéa Westin; [2020]
  Nyckelord :International establishment; entry strategy; expansion; real estate companies; Spain; broker; culture; internationalization; globalization; Utlandsetablering; inträdesstrategi; expansion; fastighetsföretag; Spanien; mäklare; kultur; internationalisering; globalisering;

  Sammanfattning : Background: At all times people have traded with each other but, over time, cross-border trade has evolved and more companies have chosen to internationalize. Some companies are content to act in their original market, while others choose to expand by establishments in foreign markets. LÄS MER

 4. 4. Do dark pools affect asset price volatility? A Study of the US Equity Market.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sara Andersson; Josefin Johansson; [2019-07-08]
  Nyckelord :Dark pools; Asset price volatility; US equity market; Alternative trading systems; Dark trading;

  Sammanfattning : Recent years there has been an increased usage of dark pools followed by a rise in interest to study the field. During 2018, 14% of the US equity trading was made in dark pools. It is therefore highly relevant to consider dark pools effect on market qualities such as asset price volatility. LÄS MER

 5. 5. ”Det ska vara pedagogiskt” - En studie om populärkultur i relation till förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Josefin Johansson; Michaela Frid; [2019]
  Nyckelord :Barnperspektiv; ; Lek; Barns perspektiv; Populärkultur; Samspel;

  Sammanfattning : Vårt mål med denna undersökning och vårt arbete är att analysera på vilka sätt pedagoger tolkar att barn använder sig av sina erfarenheter från populärkultur i förskolans kontext samt hur pedagogerna förhåller sig och arbetar utifrån detta. Vi började studien utifrån en kvantitativ metod där vi delade tre enkäter som visade på att populärkultur tydligt genomsyras hos barnen i förskolan på varierande sätt. LÄS MER