Sökning: "Josefin Karlström"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Josefin Karlström.

 1. 1. Intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med Acinetobacter baumanii

  Magister-uppsats,

  Författare :Annsofie Albrektsson; Josefin Karlström; [2019-06-20]
  Nyckelord :Acinetobacter baumanii; Intensivvårdssjuksköterskor; Intensivvård; Upplevelse;

  Sammanfattning : Background: Acinetobacter baumanii is a multi-resistant bacteria that occurs mainly inintensive care departments. Its high survival on surfaces in the healthcare environment and itsresistance against antibiotics causes a threat to hospitals. Previous research on intensive carenurses’ experiences of caring for patients with A. baumanii is limited. LÄS MER

 2. 2. Att avbryta en upphandling - en undersökning av skadeståndsansvar och sakligt godtagbara skäl vid avbrutna offentliga upphandlingar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Josefin Karlström; [2019]
  Nyckelord :Avtalsrätt; civilrätt; EU-rätt; konkurrensrätt; skadeståndsrätt; offentlig upphandling; culpa in contrahendo; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Offentlig upphandling är ett rättsområde som omfattar ungefär 680 miljarder kronor varje år. Upphandlingsrätten regleras av ett stort antal lagar, där LOU gäller för den klassiska sektorn. LOU reglerar avtalets ingående när en upphandlande myndighet ska köpa in exempelvis varor eller tjänster. LÄS MER

 3. 3. Personer med multipel skleros upplevelse av individanpassad grupprehabilitering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Josefin Haag; Nathalie Karlström; [2017]
  Nyckelord :Hjärntrötthet; Individanpassad grupprehabilitering; Multipel skleros; Multimodal vård; Vardag;

  Sammanfattning : Introduktion/bakgrund: MS är en sjukdom som innebär att kroppens immunförsvar attackerar det centrala nervsystemet. Personer med MS har visats ha en sämre livskvalitet jämfört med personer som lever med andra kroniska sjukdomar och 78 % deltar inte i någon meningsfull fysisk aktivitet. LÄS MER

 4. 4. Intervention med humanitärt syfte - en studie av omvärldens möjligheter i den humanitära katastrofen i Syrien

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Josefin Karlström; [2017]
  Nyckelord :Folkrätt; humanitära interventioner; R2P; rättsekonomi; rättssociologi; internationella relationer; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Under 1900-talet såg världen omfattande lidande bland mänskligheten i flera länder, vilka kulminerade i folkmord och massakrer under 1990-talet. Ett sätt som identifierades för att få ett slut på grymma brott var humanitära interventioner. LÄS MER

 5. 5. Patienters upplevelser i förhållande till avstötning eller risk för avstötning efter en organtransplantation.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Josefin Karlström; Malin Jonasson; [2016]
  Nyckelord :Experiences; Graft rejection; Organ transplantation; Patients; Avstötning; Organtransplantation; Patienter; Upplevelser;

  Sammanfattning : Varje år genomförs omkring 700 organtransplantationer i Sverige. Patienter som genomgått en organtransplantation har en ständig risk för avstötning. Avstötning innebär att det transplanterade organet stöts bort och slutar fungera på grund av kroppens immunförsvar. LÄS MER