Sökning: "Josefin Klemola"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Josefin Klemola.

  1. 1. Outdoor Bräcke : Behöver föreningar verkligen webbplatser?

    M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

    Författare :Josefin Klemola; [2019]
    Nyckelord :Webbanvändbarhet; Analys; Laravel;

    Sammanfattning : The report handles the process of creating a website for Outdoor Bräcke. Outdoor Bräcke is a substantial outdoor facility built and planned by the sports association Bräcke Sportsclub. LÄS MER