Sökning: "Josefin Ljungkvist"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Josefin Ljungkvist.

 1. 1. Ambulanssjuksköterskans beslutsfattande vid prehospitala hjärtstopp

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Jonna Waldén; Josefin Ljungkvist; [2023]
  Nyckelord :Ambulans; Beslutsfattande; Hjärtstopp; Ambulanssjuksköterska; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Vid ett prehospitalt hjärtstopp där ambulans har tillkallats beslutar ambulanssjuksköterskan om att påbörja, avstå eller avsluta hjärt- och lungräddning (HLR). Arbetet i ambulanssjukvården ställer höga krav på att ambulanssjuksköterskan ska ha förmågan att fatta etiskt svåra beslut i komplexa vårdsituationer. LÄS MER

 2. 2. Unga vuxnas upplevelse av ett positivt klamydiabesked : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Nersina Ugljanin; Josefin Ljungkvist; [2020]
  Nyckelord :chlamydia; young adults; experiences; treatment; partner notification; klamydia; unga vuxna; upplevelser; bemötande; smittspårning;

  Sammanfattning : Background: Chlamydia is one of the most common STIs in Sweden and young adults (age 15-29 years) are at the highest risk. Chlamydia is classed as a danger to the public disease in Sweden meaning that partner notification is mandatory by law. LÄS MER