Sökning: "Josefin Marcjan"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Josefin Marcjan.

  1. 1. Lågstadielärare och deras syn på den pedagogiska måltiden.

    Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

    Författare :Josefin Marcjan; [2021]
    Nyckelord :Lågstadielärare. Pedagogisk måltid. Skolmåltid.;

    Sammanfattning : Bakgrund: Det finns ett behov av att förbättra svenska barn och ungdomars kostvanor. Gratis skolmat serveras i Sverige för att bidra med korrekt näring och under skolmåltiden bör pedagogisk måltid användas för att undervisa eleverna om hälsosamma matvanor. Lärare är de som förväntas genomföra pedagogisk måltid. LÄS MER