Sökning: "Josefin Mattsson"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Josefin Mattsson.

 1. 1. Omvårdnad vid dyspné orsakad av lungcancer - en litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Josefin Mattsson; Lisa Elfström; [2020]
  Nyckelord :Dyspné; lungcancer; sjuksköterskans omvårdnad; self-management; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Dyspné är ett symtom hos lungcancerpatienter och att uppleva dyspné är mycket påfrestande, oavsett intensitet. Det ingår i sjuksköterskans profession att i samråd med patienten identifiera individuell hälsa och ge patienten förutsättningar för att kunna uppnå hälsa på bästa sätt. LÄS MER

 2. 2. No Safe Haven : Understanding Sexual Violence Against Refugees in Conflict-Induced Humanitarian Settings

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för freds- och konfliktforskning

  Författare :Josefin Mattsson; [2020]
  Nyckelord :Sexual violence; humanitarian settings; refugees; Zaatari camp; Azraq camp;

  Sammanfattning : This study seeks to explore what conditions contribute to sexual violence against refugees in conflict-induced humanitarian settings by focusing particularly on whether the physical and social insecurity in refugee camps may affect the reported levels of sexual violence. This study uses the method of structured focused comparison to study and compare the two Jordanian refugee camps Zaatari and Azraq during the period of 2014–2019. LÄS MER

 3. 3. Olika informationskällors betydelse för kunskap inom sexoch samlevnadEn kvantitativ enkätstudie om ungdomars inhämtande av kunskap : inom sex och samlevnad

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Lisa Blomstrand; Josefin Mattsson; [2019]
  Nyckelord :Adolescents; Sources of information; Knowledge; Sexuality and Relationship Education SRE ; Sexuality; Sexual health.; Ungdomar; Informationskällor; Kunskap; Sex och samlevnad; Sexualitet; Sexuell hälsa;

  Sammanfattning : Hela samhället berörs av bristande kunskap och dåliga attityder kring sexualitet och sexuell hälsa. Syftet med studien var att beskriva ungdomars användning och upplevelse av informationskällor bland olika kunskapsområden inom sexualitet och sexuell hälsa, med en enkät. LÄS MER

 4. 4. UNravelling the causes of SEA in peacekeeping : Examining cultural attitudes within troop-contributing countries and its effect on the level of sexual exploitation and abuse in UN peacekeeping missions.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för freds- och konfliktforskning

  Författare :Josefin Mattsson; [2017]
  Nyckelord :SEA; sexual exploitation and abuse; peacekeeping; cultural attitudes; exploitative social masculinities; UN;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Anhörigas upplevelser av att leva med en person med psykisk ohälsa samt hur de hanterar situationen : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Yasmine Mattsson; Josefin Bodin; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige lider idag uppskattningsvis 20-40 % av befolkningen av någon form av psykisk ohälsa. En person med psykisk ohälsa hamnar ofta i ett svårt lidande som även kan orsaka lidande för anhöriga. LÄS MER