Sökning: "Josefin Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 67 uppsatser innehållade orden Josefin Nilsson.

 1. 1. Maskininlärning för diagnosticering av perifer neuropati

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Margareta Carlerös; Nina Malmqvist; Josefin Nilsson; Fredrik Skärberg; [2019-07-02]
  Nyckelord :Klassificering; AI; Statistiskinlärning; k-NN; Slumpmässig skog; Neurala nätverk; Medicinsk diagnostik; Dynamiskt Svettest;

  Sammanfattning : This report investigates the possibility of diagnosing peripheral neuropathy with the help ofnon-parametic classification methods. Peripheral neuropathy is a disease state characterizedby damage on the nerves furthest out in the nervous system, with symptoms first occuring inthe feet. The data used in this project comes from Dr. LÄS MER

 2. 2. Det okonventionella offret - En tematisk analys av SVT:s dokumentär Josefin Nilsson - älska mig för den jag är

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Rebecka Drake; Klara Zellman; [2019-07-01]
  Nyckelord :Offer; förövare; tystnadskultur; framing;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att med en tematisk analys undersöka SVT:s dokumentär Josefin Nilsson - älska mig för den jag är. Studien fokuserar främst på hur aktörerna porträtteras och eventuellt skuldbeläggs, samt hur våldet framställs. LÄS MER

 3. 3. "Men då var det tyst. Ingen sa metoo" : - En analys av retorik och berättarstrategier i dokumentärfilmen Josefin Nilsson - Älska mig för den jag är

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Hanna Östlund; Maja Waldau; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I dagens samhälle är intresset för dokumentärfilmer större än någonsin och flera dokumentärfilmer lyfter upp ämnen som berör, engagerar och upprör människor. Samhällsdebatter har inletts efter att dokumentärfilmer har publicerats. LÄS MER

 4. 4. Är könet en avgörande faktor? : En kvalitativ studie hur könkonstruktioner framställs i domskälen gällande lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Natalie Nilsson; Josefin Eriksson; [2019]
  Nyckelord :social constructions; young people; gender; court decisions; norms impact on social work;

  Sammanfattning : In Sweden the decisions that are made regarding young people who are to be prepared care are made after the law with special provisions on the care of young people (LVU) (SFS 1990:52). The aim of this study was to investigate how the court, in its grounds of law with special provisions on the care of young people, produces gender norms. LÄS MER

 5. 5. HBTQ-ungdomars erfarenheter av bibliotek

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Josefin Nilsson; [2019]
  Nyckelord :HBTQ; bibliotek; normkritik; queerteori; homosexuell; gay; bisexuell; transperson; queer; pansexuell; bemötande; regnbågshylla; HBTQ-certifiering;

  Sammanfattning : The aim of this paper is to answer the questions ”What opinions do LGBT-youth have about libraries?” and ”What are LGBT-youths thoughts on the treatment they get at libraries?”. The theories that are used are the queer theory and norm criticism. The method that is used is interviews with LGBT-youth. LÄS MER