Sökning: "Josefin Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 73 uppsatser innehållade orden Josefin Nilsson.

 1. 1. Påverkan på livskvaliteten hos kvinnor med cervixcancer : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Josefin Nilsson; Alicia Tångroth; [2020]
  Nyckelord :cervixcancer; livskvalitet; påverkan;

  Sammanfattning : Introduktion: Varje år drabbas 570 000 kvinnor av cervixcancer världen över, av dessa insjuknar 500 kvinnor i Sverige. Antalet sjukdomsdebuter har halverats sedan starten av screening av cellprovtagning. Den största riskfaktorn till cervixcancer är Humant Papillomvirus. LÄS MER

 2. 2. Att bedöma en kvinnas personlighet : Påverkar skillnader i yttre attribut bedömningen?

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Josefin Friberg; Nilsson Lisa; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Yrkesverksamma kvinnors upplevelser av smartphonens inverkan på dagliga aktiviteter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Maria Nilsson; Josefin Hallberg; [2020]
  Nyckelord :dagliga aktiviteter; vardagsteknik; smartphones; yrkesverksamma kvinnor; daily activities; everyday technology; smartphones; working women;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna uppsats var att utveckla kunskap om yrkesverksamma kvinnors upplevelser av smartphones inverkan i dagliga aktiviteter. Metod: Datainsamlingen genomfördes genom semistrukturerade intervjuer där 15 kvinnor i yrkesverksam ålder intervjuades. LÄS MER

 4. 4. Generating Playback Sequences of Songs with Constraint Satisfaction Programming

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Josefin Nilsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : With the right songs at the right time, a playback sequence of songs can fulfil the two fundamentals of a good music listening experience: the desire for repetition and the desire for surprise. Many businesses play continuous music in their locations with automatic playback generation, and for them, a good music experience can improve the overall customer satisfaction as well as increase sales. LÄS MER

 5. 5. Är ni beredda att ta hand om oss? : en litteraturöversikt som belyser sjuksköterskors och omvårdnadsteamets erfarenheter inom omvårdnad av personer mede intellektuell funktionsnedsättning och demens.

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Josefin Nilsson; Paulina Raunio; [2020]
  Nyckelord :Dementia; Intellectual disability; Nurses; Nursing staff; Person-centered care; Demens; Intellektuell funktionsnedsättning; Omvårdnadsteamet; Personcentrerad vård; Sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund Relaterat till en förbättrad medicinsk sjukvård beräknas 22 procent av världens befolkning år 2050 vara 60 år eller äldre vilket innebär en ökad belastning på hälso- och sjukvården. Personer över 65 år har en ökad risk att utveckla demens och 2030 beräknas miljontals människor ha någon form av demensdiagnos. LÄS MER