Sökning: "Josefin Nordberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Josefin Nordberg.

  1. 1. ”De är ju dom som känner sitt barn allra bäst” : En kvalitativ studie om ”barn i behov av särskilt stöd” samt samarbete med vårdnadshavare utifrån förskollärares perspektiv 

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

    Författare :Ida Andersson; Josefin Nordberg; [2016]
    Nyckelord :Barn i behov av särskilt stöd; samarbete; vårdnadshavare; förskollärare;

    Sammanfattning : Syftet med arbetet är att beskriva vad förskollärarna anser ligger till grund för att avgöra om barn är i behov av särskilt stöd och hur de arbetar med de barnen. I synnerhet hur de samarbetar med vårdnadshavare för att främja barns utveckling. LÄS MER