Sökning: "Josefin Olsson"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade orden Josefin Olsson.

 1. 1. Patientsäkerhet under fältmässiga förhållanden

  Magister-uppsats,

  Författare :Josefin Olsson; Elsa Persson; [2021-05-18]
  Nyckelord :Intraoperativ Omvårdnad; Fältsjukhus; Patientsäkerhet; Operationssal;

  Sammanfattning : Background: Military medicine has historically been an important driving force in terms of medical development and there are plenty of examples of changes in healthcare that are rooted in the military. Specialist nurses in the fieldwork towards the same goals as in civilian healthcare, but with limited resources and under other circumstances. LÄS MER

 2. 2. Arbetsterapeuters resonemang kring sin profession inom barn- och ungdomspsykiatrisk slutenvård En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Julia Melites; Josefin Olsson; [2020-06-02]
  Nyckelord :Arbetsterapi; Psykiatrisk vård; Slutenvård; Barnpsykiatri; Ungdomspsykiatri;

  Sammanfattning : Bakgrund De arbetsterapeutiska interventionerna inom psykiatrin beskrivs vara centrala för att öka välbefinnande hos barn och ungdomar. Trots detta är kunskapsläget kring arbetsterapeutens profession inom barn- och ungdomspsykiatrisk slutenvård bristfälligt. LÄS MER

 3. 3. Self-efficacy and health in Swedish teachers:Validating the Norwegian Teacher Self-Efficacy Scale in a Swedish context

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Josefin Brickman; Amanda Olsson; [2020]
  Nyckelord :Teacher self-efficacy; teacher burnout; teacher well-being;

  Sammanfattning : This study aimed to translate the Norwegian teacher self-efficacy scale (NTSES; Skaalvik & Skaalvik, 2007) and explore its validity and factor structure in a sample of 256 Swedish teachers. The ties between teacher self-efficacy and teacher burnout and self-efficacy and teacher well-being were also investigated. LÄS MER

 4. 4. Ökad måluppfyllnad med hjälp av applikationer

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Benjamin Olsson; David Gumpert Harryson; Erik Eriksson; Filip Sehlin; Josefin Bladh; Julia Sanfridsson; Xueshan Mattias Li; Oskar Hidén; Ville Jonsson; [2019]
  Nyckelord :Goal Acheivment; web application; Måluppfyllnad; webbapplikation;

  Sammanfattning : Human beings have always had goals which they have tried to reach. With the pace of the technological development, requests for digitalized solutions to problems which previously have been faced without technology increase. This study tests whether a web application could help users to achieve their goals. LÄS MER

 5. 5. Hälso- och sjukvårdspersonalens upplevelser av attvårda patienter med multiresistenta bakterier : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Josefin Fix Olsson; Hanna Ågren; [2018]
  Nyckelord :Antibiotic resistance; healthcare professionals’; multiresistant bacteria; nursing; person-centred care.; Antibiotikaresistens; hälso- och sjukvårdspersonal; multiresistenta bakterier; omvårdnad; personcentrerad vård.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Multiresistenta bakterier är ett globalt problem och ett hot mot folkhälsan. Smittförebyggande åtgärder som basala hygienrutiner är en central del i det preventiva arbetet mot multiresistenta bakterier. LÄS MER