Sökning: "Josefin Olsson"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade orden Josefin Olsson.

 1. 1. Folkbibliotekariens tjänstemannaroll : En kvalitativ innehållsanalys av Biblioteksbladet under 2020

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Josefin Svensson; [2022]
  Nyckelord :Tjänsteman; bibliotekarie; kvalitativ innehållsanalys; Hysing och Olsson; Biblioteksbladet; Coronapandemi; demokrati;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to examine the librarian's role as an official at a public library. Hysing and Olsson describe the role of a public servant by portraying six different official types; the Bureaucrat, the Politicized official, the Street-level bureaucrat, the Entrepreneur, the Director and the Activist. LÄS MER

 2. 2. Särskilt begåvade elever : En systematisk litteraturstudie om att utmana särskilt begåvade lågstadieelever i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Josefin Trege Nilsson; Bianca Kulenovic; Hanna Olsson; [2022]
  Nyckelord :Särskilt begåvade elever; karaktärisering; utmaningar; berikning; acceleration; nivågruppering; lågstadieelever;

  Sammanfattning : Detta är en systematisk litteraturstudie med fokus på lågstadieelever med särskild begåvning i matematik och hur de kan utmanas i klassrummet. Elever med svårigheter i matematik uppmärksammas ofta, medan elever med särskild begåvning hamnar i skymundan och inte får stöd och utmaningar som krävs för att de ska utvecklas. LÄS MER

 3. 3. Patientsäkerhet under fältmässiga förhållanden

  Magister-uppsats,

  Författare :Josefin Olsson; Elsa Persson; [2021-05-18]
  Nyckelord :Intraoperativ Omvårdnad; Fältsjukhus; Patientsäkerhet; Operationssal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Militärmedicin har genom historien varit en viktig drivkraft vad gäller medicinsk utveckling och det finns gott om exempel på förändringar i sjukvården som har sin grund i det militära. Specialistsjuksköterskor i fält arbetar mot samma mål som inom civil sjukvård men med begränsade resurser och under andra omständigheter. LÄS MER

 4. 4. Förintelsen i historieundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Josefin Olsson; Filip Söderkvist; [2021]
  Nyckelord :History; History education; History didactics and The Holocaust;

  Sammanfattning : The aim with this research is to investigate how knowledge about the Holocaust is expressed in history teaching. The method we have used in this essay is to examine how others have researched this subject. LÄS MER

 5. 5. Arbetsterapeuters resonemang kring sin profession inom barn- och ungdomspsykiatrisk slutenvård En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Julia Melites; Josefin Olsson; [2020-06-02]
  Nyckelord :Arbetsterapi; Psykiatrisk vård; Slutenvård; Barnpsykiatri; Ungdomspsykiatri;

  Sammanfattning : Bakgrund De arbetsterapeutiska interventionerna inom psykiatrin beskrivs vara centrala för att öka välbefinnande hos barn och ungdomar. Trots detta är kunskapsläget kring arbetsterapeutens profession inom barn- och ungdomspsykiatrisk slutenvård bristfälligt. LÄS MER