Sökning: "Josefin Petersson"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden Josefin Petersson.

 1. 1. Läkares upplevelser av svårigheter i vården av samsjukliga patienter

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Anne Hanson; Josefin Holme Petersson; [2019]
  Nyckelord :comorbidity; mental illness; diagnosis; treatment; physician; samsjuklighet; psykisk ohälsa; diagnostik; behandling; läkare;

  Sammanfattning : Patienter med somatisk och psykiatrisk samsjuklighet är en sårbar och vårdmässigt komplex grupp som löper större risk, jämfört med normalpopulationen, att avlida i förtid till följd av sjukdomar som kunde ha förebyggts. Bristande socioekonomiska resurser tycks vara en förklaring men forskning visar också på sämre bemötande av patientgruppen samt att fler diagnostiska misstag görs vid samsjuklighet. LÄS MER

 2. 2. Bedside Handover, erfarenheter av skiftbytesrapportering vid patientens säng.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Henrik Fajersson Petersson; Josefin Säll Lager; [2018]
  Nyckelord :Bedside handover; change of shift report; experience; nurse; patient; report;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Strukturerad drama i svenskundervisningen : Hur elever uttrycker sin muntliga framställning genom drama.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Josefin Dahlgren; Ida Petersson; [2018]
  Nyckelord :Muntlig framställning; Sociokulturellt perspektiv; Drama; Strukturerad drama; Svenskundervisning;

  Sammanfattning : Dagens samhälle ställer höga krav på den muntliga kompetensen vilket även speglar kursplanerna i skolan. För att utvecklas till skickliga talare krävs det att eleverna uppmuntras till att använda sitt tal. LÄS MER

 4. 4. Finding the red thread: the link between quality oriented fashion, social sustainability, and stakeholders

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Linnéa Lyrbäck; Madeline Masarik; Josefin Petersson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Hur barn får erfara matematik i förskolan : pedagogers uppfattningar.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Josefin Karlsson; Annie Petersson; [2018]
  Nyckelord :Vardaglig matematik; förskola; barns erfarande; medforskande pedagog;

  Sammanfattning : Bakgrund I den här studien redogörs för hur viktigt det är att barn tidigt får möta matematik då deras grund för matematik kan läggas redan i förskoleåldern. Rapporter visar att elever i svenska skolor har bristande resultat i matematiktest, vilket gör det ytterst viktigt att börja stimulera barns matematiska erfarande redan i tidig ålder. LÄS MER