Sökning: "Josefin Rönnerberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Josefin Rönnerberg.

  1. 1. Att möta elever med språkstörning : - ett förebyggande och hälsofrämjande arbete

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

    Författare :Josefin Rönnerberg; [2021]
    Nyckelord :Förebyggande; hälsofrämjande; kommunikation; lärande; socialt samspel; språkstörning;

    Sammanfattning : Rönnerberg, Josefin (2020). Att möta elever med språkstörning - ett förebyggande och hälsofrämjande arbete. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER