Sökning: "Josefin ReinelÖv"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Josefin ReinelÖv.

 1. 1. Women in Games : Experiences and Attitudes of Female Employees in the Male-dominated Games Industry

  Master-uppsats, KTH/Organisation och ledning; KTH/Organisation och ledning

  Författare :JOSEFIN REINELÖV; SARA ÅHSTRÖM; [2014]
  Nyckelord :Gender; Gender equality; Gender issues; The games industry;

  Sammanfattning : Sweden is regularly listed as one of the best countries in the world in terms of gender equality, often portrayed as a role model compared to the rest of the world. However, occupations tend to comprise disproportionately large numbers of women or men. LÄS MER

 2. 2. Implementering av affärssystem : - en granskning av Dentatus införande av MicrosoftDynamics AX

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Patrik Fernander; Josefin Reinelöv; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Affärssystem har de senaste åren uppträtt som kärnan i framgångsrik informationshantering och agerat ryggrad i många företagsorganisationer. Införskaffandet av rätt system är en komplicerad process, men ofta avgörande huruvida en framgångsrik implementering skall fortskrida eller inte. LÄS MER