Sökning: "Josefin Söderberg"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Josefin Söderberg.

 1. 1. Föräldrars upplevelse av omvårdnad när deras barn vårdas på sjukhus - En litteraturöversikt.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Sanna Fredheim; Josefin Söderberg; [2020]
  Nyckelord :experiences; hospital care; literature review; nursing care; parents; föräldrar; litteraturöversikt; omvårdnad; sjukhusvård; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Föräldrars syn på omvårdnad styrs av känslor och skiljer sig mot sjuksköterskors syn på omvårdnad, som styrs av rutiner, arbetsstruktur, ideologiskt engagemang och den dagliga verksamhetens förutsättningar. Den skilda synen på omvårdnad orsakar lätt missförstånd och barriärer mellan föräldrar och sjuksköterskor som kan försämra föräldrars upplevelse av omvårdnad. LÄS MER

 2. 2. Den diffusa kuratorsrollen : En jämförande intervjustudie avseende skolkuratorers och rektorers upplevelse av skolkuratorsrollen.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Amanda Söderberg; Josefin Johansson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Skolkuratorsrollen tenderar att vara otydligt formulerad vilket påverkar skolkuratorernas yrkesutövning. Arbetsbelastningen är hög samtidigt som allt fler elever drabbas av psykisk ohälsa. LÄS MER

 3. 3. Har lingon postprandiell påverkan på glykemisk respons hos friska, vuxna individer?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Sara Bussqvist; Lina Johansson Sjödin; Josefin Söderberg; [2017-06-07]
  Nyckelord :Lingon; vaccinium vitis-idaea; plasmaglukos; insulin; glykemisk respons; metabola syndromet; typ 2-diabetes; Lingonberry; plasma glucose; glycemic response; metabolic syndrome; type 2-diabetes;

  Sammanfattning : Title: Do lingonberries have an impact on the postprandial glycemicresponse in healthy adults?Author: Sara Bussqvist, Lina Johansson Sjödin and Josefin SöderbergSupervisor: Heléne Bertéus ForslundExaminer: Anna WinkvistProgramme: Programme in dietetics, 180/240 ECTSType of paper: Bachelor’s thesis in clinical nutrition, 15 higher education creditsDate: May 24, 2017Background: The Metabolic Syndrome is increasing worldwide and can eventually lead totype 2 diabetes. In 2014, an article from Lund University was published where researchconducted on mice showed positive metabolic effects of lingon, resulting in the hypothesisthat this could be useful in the prevention/treatment of metabolic diseases in humans. LÄS MER

 4. 4. Lättvikts-IT i den offentliga förvaltningen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Josefin Söderberg; Sofie Sundåker; [2016]
  Nyckelord :Lightweight IT; Heavyweight IT; IT Consumerization; Digitalization; Public administration; IT Department; Lättvikts-IT; Tungvikts-IT; IT Consumerization; Digitalisering; Offentlig förvaltning; IT-avdelning;

  Sammanfattning : Den kraftfulla vågen av digitalisering är idag en prioriterad fråga hos regering, myndigheter, offentliga förvaltningar, företag och privatpersoner samt har inspirerat till att ett nytt sätt att tänka inom informationsteknologin växt fram: IT Consumerization. Med IT Consumerization menas den IT som utvecklas för konsumentmarknaden men vars produkter därpå flyter över till företag och statliga organisationer genom dess användare. LÄS MER

 5. 5. Se alla barn i förskolan : En studie baserad på kvalitativa lärarintervjuer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Josefin Söderberg; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER