Sökning: "Josefin Samuelson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Josefin Samuelson.

 1. 1. Retirement pension : a comparison between Swedish farmer and non-farmer business owners

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Therese Rödin; Josefin Samuelson; [2016]
  Nyckelord :asset specificity; behavior; business owners; decision-making; farmers; retirement;

  Sammanfattning : The Swedish retirement system is hard to understand. The decisions about retirement must be applied on an individual basis. Business owners are not protected in the same way as employees. Employees usually get national retirement and occupational pension automatically from their employer. LÄS MER

 2. 2. Investera i en kvävesensor? : en ekonomisk jämförelse av tre fiktiva gårdar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Josefin Samuelson; Louise Åhlström; [2014]
  Nyckelord :Kvävesensor; lönsamhet; investering; höstvete; maskinkostnad; GNS; växtodlingsföretag;

  Sammanfattning : Denna uppsats är skriven på kandidatnivå och omfattar 15 högskolepoäng. Uppsatsen är skri-ven inom ämnet Företagsekonomi vid Institutionen för ekonomi, Sveriges lantbruksuniversi-tet. En stor kostnadspost för växtodlingsgårdar är handelsgödsel. LÄS MER