Sökning: "Josefin Ståhl"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Josefin Ståhl.

 1. 1. Att våga vara kvinnornas röst när de inte längre orkar : En kvalitativ studie om utsatta kvinnors upplevelser och erfarenheter av våld i partnerrelationer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Josefin Ståhl; Julia Fyhr; [2019]
  Nyckelord :Violence; partner relationship; women; partner violence; male dominance; Våld; partnerrelation; kvinnor; partnervåld; mansdominans;

  Sammanfattning : I uppsatsen studeras unga kvinnors upplevelser av våld i nära relationer. I uppsatsen har kvalitativ metod använts, och vi har genomfört åtta intervjuer. Kvalitativ metod valdes för att få en djupare förståelse hur kvinnor påverkas efter att ha levt i en våldsam relation. LÄS MER

 2. 2. Hållbarhetsprediktion av kött genom tillämpning av temperatursensorer

  Master-uppsats, Lunds universitet/Förpackningslogistik

  Författare :Josefin Ryssnäs; Jannica Ståhl; [2015]
  Nyckelord :bäst före-datum; storkök; sjukhuskök; dynahmat; försörjningskedja; produktsäkerhet; kvalitet; hållbarhetsmärkning; hållbarhet; matsvinn; spårbarhet; livsmedel; temperaturpåverkan; sista förbrukningsdag; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Försäkringskassan + byråkrati = sant? En studie om Försäkringskassans organisation i förhållande till Webers idealtyp byråkrati.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Josefin Ståhl; [2007]
  Nyckelord :Försäkringskassan; Weber; organisation; byråkrati; Social sciences; Samhällsvetenskaper; Sociology; Sociologi; Social Sciences;

  Sammanfattning : Max Webers teorier är klassiska inom sociologin. Denna d-uppsats syfte var att undersöka om Webers idealtyp byråkrati går att använda för att analysera en nutida organisation - Försäkringskassan. LÄS MER

 4. 4. Att begå ett brott - vilka faktorer påverkar ungdomar att begå brott

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Josefin Ståhl; [2004]
  Nyckelord :Sociology; Sociologi; Social Sciences;

  Sammanfattning : Brott är ett socialt komplext fenomen, vad som är brottsligt varierar över tid och olika kulturer. Ungdomar begår flest brott per capita, med en topp vid 15 års ålder. Syftet med denna uppsats är att diskutera utifrån olika teorier vilka sociala faktorer som påverkar storstadsungdomar att gå med i kriminaliserade gäng. LÄS MER

 5. 5. Yield Management i relation till Customer Relationship Management - En komparativ hotellanalys

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Oskar Ståhl; Josefin Mannheimer; Staffan Cederwall; [2003]
  Nyckelord :Yield Management; Customer Relationship Management; Hotell; Intäkter; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att förklara Yield Management. Detta gör författarna genom att kvalitativt studera och analysera arbetsgången på två hotell. Det ena hotellet har en uttalad Yield Management strategi emedan det andra hotellet har en Customer Relationship Management strategi. LÄS MER