Sökning: "Josefin Ström"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Josefin Ström.

 1. 1. Extra anpassningar och särskilt stöd : En kvalitativ studie om lärares val av extra anpassningar och särskilt stöd för elever med svenska som andraspråk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Josefin Hugaas; Frida Ström; [2019]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; andraspråkselever; undervisning; extra anpassningar; särskilt stöd;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att analysera vad som ligger till grund för grundskollärares val av extra anpassningar och särskilt stöd för elever med svenska som andraspråk. Extra anpassningar är mindre stödinsatser som genomförs inom ramen för ordinarie undervisning. LÄS MER

 2. 2. Lärplattans roll i barns liv : En kvalitativ intervjustudie om vårdnadshavares och förskollärares upplevelser av lärplattor för barns utveckling och lärande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Josefin Alvinder; Caroline Korsmo Ström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Svartvit skärm som ett verktyg för att minska användande av sociala medier

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Kajsa Saare; Josefin Ström; [2019]
  Nyckelord :Sociala medier; svartvit mobilinställning; användarvänlighet; skärmtid;

  Sammanfattning : Mobiltelefonen är idag en självklar del av vardagen och den används bara mer och mer. Stor del av den användningen sker på sociala medier. Samtidigt ökar både medvetenheten kring problematiken av mycket skärmtid och mängden bearbetningssätt för att försöka minska den. LÄS MER

 4. 4. Terapihund som hälsofrämjare i omvårdnaden av barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Carolina Flank; Josefin Ström; [2017]
  Nyckelord :Djurassisterad terapi; Hälsofrämjande omvårdnad; Interaktiv medicin; Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning; Terapihund;

  Sammanfattning : Bakgrund Antalet barn som diagnostiseras med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ökar i Sverige. Många av dessa barn mår inte så bra. Ångest, oro och deprssion är vanligt förekommande. Behandlingen av dessa barn fokuserar på att dämpa symtom, och det finns utrymme för fler typer av behandlingar som optimerar barnens hälsa. LÄS MER

 5. 5. Implementering av en användbar e-butik för tygmärken : En praktisk fallstudie av webbapplikationen Festing

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Adam Barrdahl; Josefin Berg; Pontus Fridberg; David Gunnarsson; Sara Lidberg; Martin Lindblom; Peter Melin Wenström; Gustav Olsson; Johan Ström; [2016]
  Nyckelord :bootstrap; jquery; html; webshop; e-shop; python; scrum; openshift; cloud; badges; patches; webapplication; e-commerce;

  Sammanfattning : This report covers the development of the web application Festing and the results and experiences which have been reached and learned during the process. The purpose of the study was to examine how the selling of patches could be both simplified and improved by using an advanced web application designed with focus on usability. LÄS MER