Sökning: "Josefin Stuhre"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Josefin Stuhre.

  1. 1. "Det är en tolkningsfråga helt enkelt" : en kvalitativ studie av lärares syn på anpassningen inför de nationella i svenska

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

    Författare :Jennie Bengtsson; Josefin Stuhre; [2020]
    Nyckelord :Read- and write difficulties; adjustment; national exam; resources; guidelines; special education; Läs- och skrivsvårigheter; anpassningar; nationella prov; hjälpmedel; riktlinjer; specialpedagogik;

    Sammanfattning : De nationella proven i svenska omfattar olika riktlinjer om vilka anpassningar som är tillåtna. Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka lärares uppfattningar om Skolverkets riktlinjer som finns gällande anpassningar för elever i läs- och skrivsvårigheter inför de nationella proven i svenska för årskurs 3. LÄS MER