Sökning: "Josefina Ekström"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Josefina Ekström.

 1. 1. Hur motiveras svensk biståndspolitik genom diskurser om säkerhet?: En kritisk diskursanalys av policyramverket för svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd (2016)

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Josefina Ekström; [2021-07-07]
  Nyckelord :security; development; Swedish aid; securitization; security-development nexus; poststructuralism; discourse; critical discourse analysis; identity; norms; norm entrepreneur;

  Sammanfattning : This essay is a critical discourse analysis of representations of security that are visible in the Swedish aid policy. The text aims to analyse discourses of security, through lenses of poststructuralist critique, in the current policy framework represented by the Swedish government from 2016 (Policyramverket för svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd 2016/17:60). LÄS MER

 2. 2. Effektiv prestationsmätning : en studie av prestationsmätning i kund-leverantörsrelationer

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen; Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

  Författare :Josefina Ekström; Johanna Ericsson; [2003]
  Nyckelord :Business and economics; performance measurement; management control; inter-organisational relationships; supplier evaluation; BT Products; Ekonomi;

  Sammanfattning : Background: Performance measurement as a management control tool has received considerable academic attention. As the number of inter-organisational relationships, such as customer-supplier relationships, increases, there is a new scope for performance measurement as a management control tool. LÄS MER